Konferenca COBISS 2007
EnglishBosanskiMakedonskiAlbanskiHOMEprogramprog.odbor
 
28.–29. november 2007

Konference se je udeležilo
414 udeležencev.


F O T O G R A F I J E


Fotografije

L O K A C I J A

Kongresni center Habakuk
Lokacija
Nastanitev

P O V E Z A V E

IZUM
COBISS.Net

Z G O D O V I N A

Konferenca COBISS:

Konferenca COBISS 2007
"COBISS – PODPORA MEDKULTURNEMU DIALOGU"
(Na pragu Evropskega leta medkulturnega dialoga)

Po zaslugi informacijske in komunikacijske tehnologije je svet postal manjši,
a ljudje v njem so bolj vsaksebi in osamljeni,
ker se med seboj ne razumejo in se drug drugega bojijo!

Konferenca COBISS 2007 je uspela

Končana je konferenca COBISS 2007, ki je bila posvečena Evropskemu letu medkulturnega dialoga in je obravnavala različne oblike podpore, ki jo za uspešen medkulturni dialog v regiji Jugovzhodne Evrope ponuja knjižnični informacijski sistem COBISS.

Konferenca je bila nesporen uspeh že glede udeležbe, saj seznam udeležencev obsega 414 imen. Iz Albanije je prišlo 42 udeležencev, 36 jih je bilo iz Bosne in Hercegovine, 51 iz Bolgarije, 24 iz Črne gore, 10 iz Hrvaške, 25 iz Kosova, 45 iz Makedonije, 59 iz Srbije, 119 iz Slovenije in trije iz drugih držav.

Uspel je tudi program konference, o čemer pričajo številne pohvale udeležencev. Vsi predavatelji so imeli odmevne nastope, še posebej pa sta izstopali predavanji Ingrid Parent iz Library and Archives Canada in Mirjam Milharčič Hladnik iz ZRC-SAZU. Prispevki referentov iz IZUM-a so v polni meri utemeljili naslov konference, iz katerega izhaja, da je COBISS zelo pomembna podpora medkulturnemu dialogu. Štiri okrogle mize so pokazale velik interes udeležencev za aktivno sodelovanje, saj je na njih z uvodnimi prispevki nastopilo kar 39 referentov iz devetih držav, ki so osvetlili različne vidike večkulturnosti v knjižnicah. Konferenčni prispevki bodo objavljeni v naslednji številki Organizacije znanja (OZ).

V okvir konference je bila umeščena tudi slavnostna prireditev ob 20-letnici COBISS-a, na kateri je bilo podeljenih 23 priznanj ljudem, ki so na različne načine prispevali k uveljavitvi našega knjižničnega informacijskega sistema doma in v tujini.

Konferenco so s svojo prisotnostjo počastili pomembni gostje, med katerimi želimo posebej omeniti ministrico za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Mojco Kucler Dolinar.

Konferenca je sestavni del projekta COBISS.Net, ki ga preko različnih ministrstev podpira Vlada Republike Slovenije. Družabni del konference pa so omogočili sponzorji Sinfonika, HP in ProQuest.

Konferenca COBISS 2007 je končana in začenjajo se priprave za konferenco COBISS 2008. V IZUM-u k temu pristopamo v duhu besed, ki jih je na začetku letošnje konference izrekel naš direktor, mag. Tomaž Seljak: "Sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija nam res omogoča neomejene stike na daljavo, preko katerih lahko postanemo znanci, a da bi postali prijatelji, je še vedno nepogrešljiv pogled iz oči v oči."S P O N Z O R J I


Sinfonika


HP

ProQuest 
e-mail © 2007 IZUM e-mail