Konferenca COBISS 2007
EnglishBosanskiMakedonskiAlbanskiHOMEprogramprog.odbor
 
Konferenca COBISS 2007
"COBISS – PODPORA MEDKULTURNEMU DIALOGU"
(Na pragu Evropskega leta medkulturnega dialoga)


Torek, 27. november
18.00   Registracija udeležencev
Dobrodošlica udeležencem

Sreda, 28. november
  9.00   Registracija udeležencev
10.00   Začetek konference
  Mag. Tomaž Seljak (direktor IZUM-a)
Pozdrav v imenu organizatorja
  Mojca Kucler Dolinar (ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo)
Nagovor
  Ingrid Parent (Library and Archives Canada)
Digitalne pobude in partnerstva knjižnic in arhivov za svet brez meja
11.30  Odmor za kavo
12.00  Dr. Mirjam Milharčič Hladnik (ZRC-SAZU, Univerza v Novi Gorici)
Migracije in medkulturni odnosi
  Mag. Franci Pivec, dr.Tvrtko Šercar (IZUM)
Vloga kulturnega konteksta pri nastajanju knjižničnih informacijskih sistemov v mreži COBISS.Net
13.00  Predstavitve sponzorjev
13.30  Kosilo
15.00  Tadeja Brešar (IZUM)
Različnost jezikov in pisav v sistemu COBISS
  Dr. Marta Seljak (IZUM)
Razvoj in uporaba aplikacij v sistemu COBISS
  Andreja Krajnc Vobovnik (IZUM)
Predstavitev vmesnika COBIS3/Katalogizacija
16.30  Predstavitve sponzorjev
17.00  Odmor za kavo
17.30  Podelitev priznanj ob 20-letnici sistema COBISS – prejemniki priznanj
19.00  Večerja in koncert skupine Soulfingers (v prireditvenem prostoru pri hotelu Arena)

Četrtek, 29. november
  9.00   Okrogla miza A: Prevzemanje bibliografskih zapisov iz različnih kulturnih okolij
Moderatorka: mag. Gordana Mazić, uvodni razpravljavci: dr. Alexandra Dipchikova (Sofija),
mag. Ema Dornik (Ljubljana), Jelena Đurović (Cetinje), Nevenka Hajdarović (Sarajevo),
Marija Jovancai (Novi Sad), mag. Janez Jug (Ljubljana), Irena Kavčič (Ljubljana),
Željka Komlenić (Banja Luka), Pavlina Mitrevska Gjurovska (Skopje), Anka Rogina (Maribor).
  Okrogla miza B: Upoštevanje kulturne različnosti uporabnikov knjižnic
Moderator: mag. Franci Pivec; uvodni razpravljavci: Meliha Alić (Sarajevo),
Ramadan Beshiri (Priština), Naume Gorgievski (Bitola), dr. Borjana Hristova (Sofija),
mag. Ivan Pehar (Zadar), Ranko Risojević (Banja Luka), Sreten Ugričić (Beograd),
dr. Vlasta Zabukovec (Ljubljana).
10.30  Odmor za kavo
11.00  Okrogla miza C: Prispevek knjižnic k evropski identiteti
Moderatorka Liana Kalčina; uvodni razpravljavci: Miodrag Dadasović (Skopje),
dr. Alexander Dimchev (Sofija), mag. Bruno Dobrić (Pula), dr. Margarita Ifti (Tirana),
Bogoljub Mazić (Beograd), dr. Ismet Ovčina (Sarajevo), Miloš Petrovič (Maribor),
dr. Zdravko Vukčević (Podgorica).
  Okrogla miza D: "Manjšinske" knjižnice in tujejezične zbirke v funkciji medkulturnega dialoga
Moderator: dr. Boris Jesih; uvodni razpravljavci: Frida Bišćan (Karlovac), Mile Bošeski (Skopje),
mag. Marjeta Domej (Celovec/Klagenfurt), Ksenija Majovski (Trst/Trieste),
Jana Menaše (Ljubljana), Shpresa Rama (Tirana), Mateja Škofljanec (Maribor),
dr. Rozina Švent (Ljubljana), Gordana Vilotić (Novi Sad).
12.30  Odmor
12.45  Panel: Posebni program študija informacijskih znanosti – knjižničarstva (2. bolonjska
stopnja - magister)
Sodelujejo: mag. Tomaž Seljak (IZUM, Maribor), dr. Tatjana Aparac-Jelušić (Sveučilište u Zadru),
dr. Alenka Šauperl (Univerza v Ljubljani).
14.00  Zaključek konference
  Kosilo

Simultano prevajanje
Zagotovljeno je simultano prevajanje v slovenski, angleški, bosanski/hrvaški/srbski in albanski jezik.

 
 
e-mail © 2007 IZUM e-mail