Bibliografije - novice

2020

Datum Obvestilo/novost
12. 6. 2020 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (9. 6. 2020 - Mentorji MR)
3. 2. 2020 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (29. 1. 2020 - Projektni razpis)

2019

več >>>

Datum Obvestilo/novost
17. 09. 2019 Bibliografije V5.11, september 2019
V sredo, 18. 9. 2019, bo nameščena nova verzija izpisa Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Univerzi v Ljubljani. Na pobudo HK UL so bile za nekatere fakultete (FE, FMF, VF, BF) izvedene spremembe izpisa, kar je v zbirnih tabelah vplivalo tudi na preštevilčenje nekaterih kategorij pri ostalih fakultetah.
13. 09. 2019 V sistemu COBISS.SI so v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2018 (Faktor vpliva (1994-2018)). V bazo SNIP so dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2018 in ažurirani podatki za pretekla leta (Faktor vpliva (1999-2018)).
5. 7. 2019 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (2. 7. 2019 - Ciljni raziskovalni programi)
06. 05. 2019 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (25. 04. 2019 - Mentorji MR).
08. 04. 2019 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (04. 04. 2019 - Programski razpis)
20. 02. 2019 SICRIS, V3.4.3, Bibliografije, V5.10
V sistemu SICRIS je dodana storitev Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Podiplomski šoli Jožefa Stefana.
18. 02. 2019 Objavljen zapisnik sestanka z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.
29. 01. 2019 5. januar 2019: Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je v imenu Univerze v Mariboru izrekel podporo IZUM-u za nadaljevanje projekta širjenja mreže COBISS.net (priloga)
11. 01. 2019 V sistemu COBISS.SI so dodani popravki faktorjev vpliva in uvrstitve nekaterih revij v bazi JCR.
08. 01. 2019 Web of Science webinarji v januarju

<<< manj

2018

več >>>

Datum Obvestilo/novost
14. 12. 2018 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (11. 12. 2018 - Mentorji MR+)
04. 12. 2018 Namestitev seznamov baz podatkov o revijah za leto 2018 (BIBLIO-A, BIBLIO-B).
23. 11. 2018 Dopolnjena so Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.
05. 11. 2018 Ukinitev stare verzije v COBISS3: Izpisi – Bibliografije, predmetne oznake … med 10. in 11. 11. 2018.
Nova verzija je bila nameščena junija 2018.
08. 10. 2018 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (02. 10. 2018 - Projektni razpis).
11. 09. 2018 Objavljen zapisnik sestanka z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.
31. 08. 2018 V sistemu COBISS.SI so v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2017 (Faktor vpliva (1994-2017)). V bazo SNIP so dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2017 in ažurirani podatki za leti 2015 in 2016 (Faktor vpliva (1999-2017)).
02. 08. 2018 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (30. 07. 2018 - Ciljni raziskovalni programi).
24. 07. 2018 Namestitev novih verzij programskih verzij (Bibliografije, V5.9, in SICRIS, V3.4.2).
25. 05. 2018 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (22. 05. 2018 - Mentorji MR).
09. 04. 2018 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (04. 04. 2018 - Programski razpis)
19. 02. 2018 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (14. 02. 2018 - Mentorji MR+)
06. 02. 2018 Nameščeni so novi seznami revij, ki so v letu 2017 vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov in se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (BIBLIO-A).
26. 01. 2018 Objavljen zapisnik sestanka z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

<<< manj

2017

več >>>

Datum Obvestilo/novost
16. 11. 2017 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (13. 11. 2017 - Ciljni raziskovalni programi)
10. 11. 2017 V sistemu COBISS.SI so dodani popravki faktorjev vpliva in uvrstitve nekaterih revij v bazah JCR in SNIP.
07. 09. 2017 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (04. 09. 2017 - Projektni razpis).
01. 09. 2017 V sistemu COBISS.SI v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2016 (Faktor vpliva (1994-2016)), v bazo SNIP dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2016 in ažurirani podatki za pretekla leta (Faktor vpliva (1999-2016)).
25. 07. 2017 Namestitev programske opreme Bibliografije, V5.8.
16. 06. 2017 Baza podatkov Journal Citation Reports 2016 dostopna preko portala Web of Science. Ko bomo od Thomson Reutersa prejeli bazo JCR 2016 v ustreznem formatu za naše potrebe, jo bomo vključili v COBISS+, upoštevala pa se bo tudi pri vrednotenju bibliografij raziskovalcev.
18. 05. 2017 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (15. 05. 2017 - Mentorji MR).
20. 04. 2017 V sistemu SICRIS je dodana storitev Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Univerzi v Ljubljani, ki v prvi fazi omogoča testni izpis vrednotenja bibliografije kandidata skladno z interpretacijami habilitacijskih meril posameznih članic Univerze v Ljubljani (Bibliografije, V5.7 in SICRIS, V3.3.2).
07. 04. 2017 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (31. 03. 2017 - Programski razpis).
12. 01. 2017 Namestitev seznamov mednarodnih bibliografskih baz s podatki o revijah za leto 2016 (Bibliografije in SICRIS/E-CRIS).

<<< manj

2016

več >>>

Datum Obvestilo/novost
11. 10. 2016 Thomson Reutersovi popravki faktorjev vpliva nekaterih revij za leto 2015 dodani tudi v sistemu COBISS.SI (Faktor vpliva (1994-2015))
30. 09. 2016 Najava namestitve programske opreme Bibliografije, V5.6, ter sprememb dokumentov Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS in Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (dopis)
16. 09. 2016 Sestanek z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (zapisnik)
31. 08. 2016 V sistemu COBISS.SI v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2015 (Faktor vpliva (1994-2015)), v bazo SNIP dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2015 in ažurirani podatki za pretekla leta (Faktor vpliva (1999-2015))
03. 08. 2016 Objavljen novi Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (gl. novica ARRS). Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS v SICRIS-u bo z novim pravilnikom usklajeno predvidoma v septembru.
25. 07. 2016 Namestitev nove verzije programske opreme Bibliografije, V5.5, z novim vnosnim parametrom altmetrika, ki pri bibliografski enoti z identifikatorjem DOI, URL, URN ali ISBN vključuje prostodostopni prikaz altmetrike podjetja Altmetric.
18. 07. 2016 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (11. 07. 2016 - Ciljni raziskovalni programi)
27. 06. 2016 Baza podatkov Journal Citation Reports 2015 dostopna preko portala Web of Science. Ko bomo od Thomson Reutersa prejeli bazo JCR 2015 v ustreznem formatu za naše potrebe, jo bomo vključili v COBISS/OPAC, upoštevala pa se bo tudi pri vrednotenju bibliografij raziskovalcev.
24. 06. 2016 Najava namestitve nove verzije programske opreme Bibliografije, V5.4, med 25. in 26. junijem 2016 ter dopolnitev dokumenta Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (obvestilo)
16. 06. 2016 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (13. 06. 2016 - Ciljni raziskovalni programi)
02. 06. 2016 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (24. 05. 2016 - Mentorji MR)
31. 05. 2016 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (20. 05. 2016 - Programski razpis)
26. 05. 2016 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (09. 05. 2016 - Projektni razpis)
03. 05. 2016 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (26. 04. 2016 - Znanstvene monografije)
07. 03. 2016 Objavljeni so novi seznami mednarodnih založb (po letih), ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (obvestilo)
05. 02. 2016 Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov in se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti, so dopolnjeni s povezavami na podatke o politiki odprtega dostopa revij preko informacijskega servisa SHERPA/RoMEO.
04. 01. 2016 V sistemu SICRIS dodana storitev Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Univerzi v Mariboru, ki v prvi fazi omogoča testni izpis vrednotenja bibliografije kandidata skladno s habilitacijskimi merili Univerze v Mariboru (Bibliografije, V5.3).

<<< manj

2015

več >>>

Datum Obvestilo/novost
22. 12. 2015 Thomson Reutersovi popravki faktorjev vpliva nekaterih revij za leto 2014 dodani tudi v sistemu COBISS.SI (Faktor vpliva (1994-2014))
07. 12. 2015 Objavljeni so novi seznami revij, ki so v letu 2015 vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov in se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti
14. 09. 2015 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (10. 09. 2015 - Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti)
04. 09. 2015 V sistemu COBISS.SI v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2014 (Faktor vpliva (1994-2014))
03. 09. 2015 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (28. 08. 2015 - Ciljni raziskovalni programi)
30. 07. 2015 Sestanek z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (zapisnik).
28. 07. 2015 V sistemu COBISS.SI v bazo SNIP dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2014 in ažurirani podatki za pretekla leta (Faktor vpliva (1999-2014)).
06. 07. 2015 V sistemu SICRIS dodana storitev Bibliografski kazalci uspešnosti skladno z Merili za volitve v nazive na Univerzi v Ljubljani, ki v prvi fazi omogoča izpis vrednotenja bibliografije kandidata skladno z interpretacijami Fakultete za elektrotehniko (Bibliografije, V5.2)
01. 07. 2015 Baza podatkov Journal Citation Reports 2014 dostopna preko portala Web of Science. Ko bomo od Thomson Reutersa prejeli bazo JCR 2014 v ustreznem formatu za naše potrebe, jo bomo vključili v COBISS/OPAC, upoštevala pa se bo tudi pri vrednotenju bibliografij raziskovalcev.
01. 04. 2015 Objavljeni so dodatni seznami revij, v katerih se znanstvene objave v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti uvrstijo v nadpovprečno znanstveno uspešnost (A'', A', A1/2). Revije so razvrščene glede na področja v bazah JCR in SNIP.
10. 03. 2015 Objavljeni so novi seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov in jih pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti upošteva ARRS (obvestilo)
16. 02. 2015 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (12. 2. 2015 - Projektni razpis)
21. 01. 2015 Namestitev nove verzije programske opreme Bibliografije, V5.1, ki vključuje vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS skladno z novim Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

<<< manj

2014

več >>>

Datum Obvestilo/novost
28. 11. 2014 Namestitev ažurirane baze podatkov SNIP za vsa leta (1999-2013) ter popravkov baze podatkov JCR za leto 2013
18. 09. 2014 Namestitev nove verzije programske opreme Bibliografije, V5.0, ki vključuje izpis osebne bibliografije preko normativne baze podatkov CONOR.SI (s tem šifra raziskovalca oz. evidenčna šifra 9xxxx ni več pogoj za izpis osebne bibliografije preko sistema COBISS) in spremembe pri parametrih izpisa (priimek in ime, povzetki/izvlečki, format bibliografske enote, razvrščanje bibliografskih enot, izpis bibliografskih enot, format izpisa) (obvestilo)
10. 09. 2014 V sistemu COBISS.SI v bazo SNIP dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2013 in ažurirani podatki za pretekla leta (Faktor vpliva (1999-2013))
03. 09. 2014 V sistemu COBISS.SI v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2013 (Faktor vpliva (1994-2013))
16. 07. 2014 Sestanek z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (zapisnik)
06. 06. 2014 Namestitev reorganizirane in posodobljene baze podatkov SNIP (brisane revije s faktorjem vpliva 0, dopolnitve faktorjev vpliva za leta 2010–2012)
26. 05. 2014 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (21. 5. 2014 - Programski razpis)
11. 04. 2014 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (08. 04. 2014 - Ciljni raziskovalni programi)

<<< manj

2013

več >>>

Datum Obvestilo/novost
13. 12. 2013 Najava namestitve nove verzije programske opreme Bibliografije, V4.5, dopolnitev v informacijskem sistemu SICRIS ter sprememb dokumentov Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS in Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (obvestilo)
13. 11. 2013 Uporabnikom konzorcija Web of Science omogočen testni dostop do baz podatkov Conference Proceedings, Book Citation Index, Current Chemical Reactions & Index Chemicus … ponudnika Thomson Reuters. Dostop je omogočen od 5. 11. do 10. 12. 2013 na spletnem naslovu http://isiknowledge.com
05. 11. 2013 Prosti dostop do najpogosteje citiranih člankov letošnjih Nobelovih lavreatov
14. 10. 2013 Thomson Reutersovi popravki faktorjev vpliva nekaterih revij za leto 2012 dodani tudi v sistemu COBISS.SI (Faktor vpliva (1994-2012))
07. 10. 2013 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (30. 09. 2013 - Projektni razpis)
24. 09. 2013 Dopolnitve v informacijskem sistemu SICRIS in v programski opremi Bibliografije, V4.4 (obvestilo)
06. 09. 2013 Dopolnitev programske opreme COBISS na osnovi sestankov s predstavniki OSIC in ARRS ter pobud katalogizatorjev (obvestilo)
03. 09. 2013 Namestitev nove verzije programske opreme Bibliografije, V4.3, ki vključuje prenovo spletnih strani osebnih bibliografij in serijskih publikacij
02. 09. 2013 Sestanek z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (zapisnik)
08. 08. 2013 V sistemu COBISS.SI dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2012 (Faktor vpliva (1994-2012))
10. 07. 2013 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (1. 7. 2013 - Programski razpis)
13. 05. 2013 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (8. 5. 2013 - Mentorji MR)
08. 04. 2013 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni testni Podatki za razpise ARRS (5. 4. 2013 - Mentorji MR)
04. 04. 2013 V okviru informacijskega sistema SICRIS dodana nova storitev Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitve v nazive na Univerzi na Primorskem, ki omogoča izpis vrednotenja bibliografije kandidata skladno z merili UP
10. 03. 2013 V okviru informacijskega sistema SICRIS dodana nova storitev Najuspešnejši raziskovalci po raziskovalnih področjih in kazalcih raziskovalne uspešnosti
04. 03. 2013 Namestitev nove verzije programske opreme Bibliografije, V4.1, ki vključuje prenovljeno vstopno stran, stran pomoči in nov servis Naši v WoS in Scopus V1.0

<<< manj

2012

več >>>

Datum Obvestilo/novost
30. 11. 2012 Namestitev nove verzije programske opreme Bibliografije, V4.0-03, ki vključuje strani z najbolj pogostimi vprašanji (FAQ) ter prenovljene strani za novice in obvestila
25. 10. 2012 V statistike o citiranosti bibliografskih zapisov v WoS in Scopus je dodan stolpec ART_SCIENCE za vedo članka
24. 10. 2012 Thomson Reutersovi popravki faktorjev vpliva nekaterih revij za leto 2011 dodani tudi v sistemu COBISS.SI (Faktor vpliva (1994-2011))
27. 09. 2012 Namestitev nove verzije programske opreme Bibliografije, V4.0, ki vključuje poenoteno iskanje podatkov o raziskovalcih v osebnih bibliografijah in v sistemu SICRIS, RSS novice, dopolnitve formata XML ter spletne strani v naboru znakov UTF-8; v okviru sistema SICRIS poenotene vnosne forme in prenovljena grafična podoba, pri raziskovalcih dodane statistike citiranosti bibliografskih zapisov v WoS in Scopus in nova povezava do osebnih bibliografij
19. 09. 2012 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (12. 9. 2012 - Mentorji MR)
10. 08. 2012 V sistemu COBISS.SI dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2011 (Faktor vpliva (1994-2011))
26. 07. 2012 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (23. 7. 2012 - Raziskovalni programi)
20. 06. 2012 Namestitev nove verzije programske opreme Bibliografije, V3.16, ki vključuje vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS skladno z novim Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, posodobitev formata izpisa LaTeX (COBISS.STY), izpis bibliografskih enot padajoče po letih in novo oceno A3
03. 01. 2012 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (15. 12. 2011 - Projektni razpis)

<<< manj

2011

več >>>

Datum Obvestilo/novost
11. 11. 2011 Namestitev nove verzije programske opreme Bibliografije, V3.15, ki vključuje spremembe Tipologije dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS, podrobnejši izpis ocene A3 (sredstva izven ARRS), spremenjen izpis uvrščenosti revij v baze podatkov, dopolnitev polja 970, dopolnjen dokument Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti, in objavljen zapisnik sestanka s predstavniki OSIC-ev (obvestilo)
19. 08. 2011 V sistemu COBISS.SI dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2010 (Faktor vpliva (1994-2010))
29. 07. 2011 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (26. 07. 2011 - Ciljni raziskovalni programi)
30. 05. 2011 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (24. 05. 2011 - Mentorji MR)
14. 04. 2011 Implementacija bibliografij, V3.14, ki v okviru sistema SICRIS vključuje vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS skladno z novim Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti)

<<< manj

2010

več >>>

Datum Obvestilo/novost
12. 11. 2010 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (09. 11. 2010 - Projektni razpis)
31. 08. 2010 Implementacija Bibliografij, V3.13, ki vključuje dopolnitve formata XML, izpis mentorstev glede na stopnjo študija (višješolski/visokošolski/bolonjski študij), uvedbo parametra format pri neposrednih povezavah (HTML, XML) ter ukinitev vnosnih parametrov za nabor znakov in povzetke/izvlečke; v okviru sistema SICRIS je implementirano vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS skladno z dopolnitvami Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti, uvedeni so vnosni parametri za bibliografije projektnih skupin in dodano je vrednotenje raziskovalnih organizacij
10. 06. 2010 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (03. 06. 2010 - Mentorji MR)
17. 05. 2010 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (12. 05. 2010 - Ciljni raziskovalni programi)
17. 03. 2010 Implementacija bibliografij, V3.12, ki vključuje povezavo do podatkov o faktorju vpliva revije preko COBISS/OPAC-a, uvedbo novega formata izpisa bibliografske enote ISBD (strnjena oblika) in formata XML pri vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS, dopolnitev formata XML, izključitev formata izpisa TXT in ukinitev nabora znakov CZS in SLO 7
16. 02. 2010 Naši v WoS - pregled števila povezav COBISS-WoS in citatov po raziskovalcih
02. 01. 2010 Implementacija bibliografij, V3.11, ki v okviru informacijskega sistema SICRIS vključuje vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS skladno z novim Pravilnikom o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti

<<< manj

2009

več >>>

Datum Obvestilo/novost
11. 10. 2009 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (02. 10. 2009)
30. 08. 2009 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni testni Podatki za razpise ARRS (27. 08. 2009)
20. 08. 2009 V sistemu COBISS.SI dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2008 (Faktor vpliva (1994-2008))
13. 07. 2009 Implementacija bibliografij, V3.10, ki vključuje možnost online izpisa bibliografij prispevkov v serijskih publikacijah in dopolnitev formata XML
10. 03. 2009 Implementacija bibliografij, V3.9, ki vključuje spremembe tipologije dokumentov/del, nov parameter za izpis povezav z WoS, DOI in posodobitev formata XML; v okviru informacijskega sistema SICRIS so pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti dodani še izpis števila citatov v zadnjih petih in desetih letih, datum ažuriranja baze JCR, datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter datum ažuriranja števila citatov povezanih zapisov

<<< manj

2008

več >>>

Datum Obvestilo/novost
06. 10. 2008 V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (30. 09. 2008)
12. 09. 2008 V sistemu COBISS.SI dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2007 (Faktor vpliva (1994-2007))

<<< manj

2007

več >>>

Datum Obvestilo/novost
10. 12. 2007 Implementacija bibliografij, V3.8, ki v okviru informacijskega sistema SICRIS pri raziskovalcih vključuje možnost izračuna h-indeksa in normiranega h-indeksa citiranosti bibliografskih zapisov v WoS, povezanih z zapisi v COBIB.SI
05. 11. 2007 Implementacija bibliografij, V3.7, ki za knjižnične informacijske sisteme znotraj COBISS.Net vključuje možnost izpisa bibliografij v cirilici
17. 09. 2007 Implementacija bibliografij, V3.6-02, ki v okviru informacijskega sistema SICRIS pri raziskovalcih vključuje objavo Podatkov za razpise ARRS (13. 09. 2007)
30. 07. 2007 V sistemu COBISS.SI dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2006 (Faktor vpliva (1994-2006))
18. 05. 2007 Implementacija bibliografij, V3.6, ki vključuje možnost izpisa bibliografij v formatu XML ter preko predstavitvenih strani raziskovalcev v sistemu SICRIS možnost izpisa citiranosti bibliografskih zapisov v WoS, ki so povezani z zapisi v COBIB.SI (po letih)

<<< manj

2006

več >>>

Datum Obvestilo/novost
20. 10. 2006 Implementacija bibliografij, V3.5, ki pri vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS v okviru sistema SICRIS vključuje izpis povezav COBIB.SI-WoS s pripadajočim številom citatov in izpis reprezentativnih bibliografij raziskovalnih organizacij ter raziskovalnih, programskih in projektnih skupin
18. 07. 2006 Dopolnjena baza podatkov JCR (Journal Citation Reports) s podatki o faktorju vpliva za leto 2005 (Faktor vpliva (1994-2005))
11. 05. 2006 Implementacija bibliografij, V3.4, ki vključuje spremembe tipologije dokumentov/del, točkovanje bibliografij raziskovalcev po novi metodologiji ARRS preko predstavitvenih strani raziskovalcev v sistemu SICRIS in iskalnik znanstvenih informacij Scirus

<<< manj

2005

več >>>

Datum Obvestilo/novost
27. 07. 2005 Dopolnjena baza podatkov JCR (Journal Citation Reports) s podatki o faktorju vpliva za leto 2004 (Faktor vpliva (1994-2004))
13. 07. 2005 Implementacija bibliografij, V3.3 v kateri je točkovanje bibliografij raziskovalcev začasno izključeno zaradi priprave nekaterih popravkov pravilnikov ARRS
22. 06. 2005 Implementacija bibliografij, V3.2, ki vključuje bibliografije skupin izbranih raziskovalcev preko predstavitvenih strani raziskovalcev v sistemu SICRIS
13. 05. 2005 Implementacija bibliografij, V3.1, ki vključuje bibliografije skupin raziskovalcev preko predstavitvenih strani raziskovalcev v sistemu SICRIS in spremenjen način izpisa podatkov o faktorju vpliva revij
15. 04. 2005 Implementacija bibliografij, V3.0, ki vključuje kategorizacijo znanstvenih publikacij preko predstavitvenih strani raziskovalcev v sistemu SICRIS in nove možnosti pri neposrednih povezavah

<<< manj

2004

več >>>

Datum Obvestilo/novost
15. 07. 2004 Dopolnjena baza podatkov JCR (Journal Citation Reports) s podatki o faktorju vpliva za leto 2003 (Faktor vpliva (1994-2003))
04. 05. 2004 Implementacija bibliografij, V2.1, ki vključuje bibliografije prispevkov v serijskih publikacijah ter bibliografije raziskovalcev z možnostjo selektivnega izbora enot

<<< manj

2003

več >>>

Datum Obvestilo/novost
09. 07. 2003 Dopolnjena baza podatkov JCR (Journal Citation Reports) s podatki o faktorju vpliva za leto 2002 (Faktor vpliva (1994-2002))
28. 02. 2003 Implementacija bibliografij raziskovalcev, V2.0, v sistemu COBISS.SR

<<< manj

RSS novice

Za prebiranje novic preko RSS potrebujete odjemalca - program, ki v urejeni obliki prikaže informacije, dobljene iz različnih spletnih virov RSS.

Na spletu je na voljo veliko različnih odjemalcev RSS. Po namestitvi odjemalca sami določite spletne strani RSS, iz katerih boste zbirali novice.

© 1998-2018 IZUM