do 2013, 2014, 2015, 2016 27. 1. 2017

 

Mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij
2016

Slovenske revije v mednarodnih bazah podatkov

 

Vključene revije
Baza podatkov Področje Slovenske Tuje A'', A', A1/2
Web of Science
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) za naravoslovne vede
Social Sciences Citation Index (SSCI) za družboslovne vede
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) za humanistične vede Vse
Emerging Sources Citation Index za vse vede
Scopus
Scopus za naravoslovne vede
Scopus (d) za družboslovne vede
Scopus (h) za humanistične vede
Humanistika
Abstracts of Music Literature (RILM) za muzikologijo
Anthropology Plus za antropologijo
BL Bibliographie Linguistique za jezikoslovje
CSA Philosopher's Index za filozofijo
CSA Sociological Abstracts za sociologijo
Current Geographical publications za geografijo
European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) za vsa področja
Francis za etnologijo
Historical Abstracts, ABC-CLIO za zgodovinopisje
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) za vsa področja
Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur za vsa področja
MLA International Bibliography za literarne vede
Religious & Theological Abstracts za teologijo
Naravoslovje
Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts za biologijo
BIOSIS Previews za biologijo
Biological Abstracts za biologijo
CAPlus (Chemical Abstracts Plus) za kemijo
GEOREF za geologijo
INSPEC za fiziko
International Pharmaceutical Abstracts za farmacijo
MathSciNet za matematiko
Zoological Records za biologijo
Tehnika
Compendex za celotno tehniko
ICONDA za arhit., grad., urbanizem
Inspec za fiziko
METADEX za metalurgijo in materiale
World Textiles za tekstilstvo
Biotehnika
Art Index za krajinsko arhitekturo
CAB Abstracts za biotehniko
CSA Microbiology Abstracts (A, B, C) za mikrobiologijo
FSTA za živilstvo
Medicina
CINAHL za medicino in zdravstveno nego
Medline za medicino in stomatologijo
PubMed za medicino in stomatologijo
Družboslovje
ATLA Religion Database za teologijo
Avery Index to Architectural Periodicals za arhitekturo
Communication Abstracts za komunikologijo
EconLit za ekonomijo
Education Research Complete za vzgojo in izobraževanje
ERIC za vzgojo in izobraževanje
European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) za vsa področja
Index to Foreign Legal Periodicals za pravo
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) za vsa področja
IBZ Online za vsa področja
International Political Science Abstracts za politične vede
LegalTrac za pravo
Library and Information Science Abstracts (LISA) za bibliotekarstvo in informacijsko znanost
PAIS International za upravne in organizacijske vede
ProQuest® Education Journals za vzgojo in izobraževanje
PsycINFO za psihologijo
Sociological Abstracts za sociologijo
SPORTdiscus za šport
Worldwide Political Science Abstracts za politične vede
Multidisciplinarna
Directory of Open Access Journals (DOAJ) za vse vede
 
 
© IZUM, 2017