COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bseptember2003

040 CODEN

Polje vsebuje enolično kodo, ki jo serijskim publikacijam dodeljuje organizacija International CODEN Service.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
040CODENr
aCODENnr
zNapačni CODENr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

040a CODEN

Šestmestna koda, katere zadnji znak je črkovni ali številčni kontrolni znak.

040z Napačni CODEN

CODEN, za katerega ugotovimo, da je pri določeni enoti gradiva uporabljen napačno ali je kako drugače neveljaven. Lahko da je bil dodeljen dvema različnima publikacijama in v tem primeru preklican, lahko pa je bil napačno natisnjen.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

CODEN je šestmestna koda, ki jo International CODEN Service dodeljuje serijskim publikacijam s področja znanosti in tehnologije.

Prvih pet znakov so črke, ki temeljijo na naslovu serijske publikacije, zadnji znak pa je črkovni ali številčni kontrolni znak, npr. JACSAT za Journal of the American Chemical Society, kjer je T kontrolni znak.

SORODNA POLJA

011ISSN
Identifikacijska številka, ki se prav tako dodeljuje serijskim publikacijam.

PRIMERI

  1. 040⊔⊔aANPYA2
    (CODEN za "Annalen der Physik".)
  2. 040⊔⊔aJPHYA7
    (CODEN za "Journal of Physiology", London.)
  3. 040⊔⊔aKREBAG
    (CODEN za "Krebsarzt".)