COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bseptember2003

041 Ostale kode*

V polje lahko vnesemo katerokoli drugo kodo serijske publikacije, razen CODEN in ISSN.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
041Ostale kode*r
aKodanr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

041a Koda

Vnesemo kodo, ki je dodeljena serijski publikaciji.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje je prevzeto iz baze podatkov ISSN. Pojavlja se v nekaterih zapisih, ki so bili iz baze podatkov ISSN preneseni avtomatsko.

PRIMERI

  1. 041⊔⊔aNU053
    2001⊔aBulletin of the International Bureau of Education