COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bseptember2003

022 Številka uradne publikacije

Polje vsebuje številko, ki jo upravni organ dodeli publikaciji, ki jo je izdal sam ali pa je bila izdana v njegovem imenu.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
022Številka uradne publikacijer
aKoda državenr
bŠtevilkanr
zNapačna številkar

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

022a Koda države

Država, v kateri je dokument izdan.

022b Številka

Številka, ki jo dodeli upravni organ.

022z Napačna številka

Številka, ki je napačno dodeljena uradni publikaciji.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje se uporablja za številke uradnih dokumentov na vseh ravneh. Lahko se uporablja za publikacije katerekoli veje oblasti in za mednarodne in medvladne organizacije. V podpolje a vnesemo kodo države po standardu ISO 3166. Če gre za publikacijo mednarodne ali medvladne organizacije, podpolje a izpustimo (gl. primer 4).

Številko vnesemo v obliki, kot se nahaja na dokumentu, vključno s presledki, vezaji in drugimi ločili. Napačno številko lahko vnesemo v podpolje z. Če poznamo samo napačno številko, izpolnimo samo podpolji a in z.

SORODNA POLJA

100fSPLOŠNI PODATKI O OBDELAVI, Koda za uradno publikacijo
Podatek označuje, da gre za uradno publikacijo, in vrsto organa, ki je publikacijo izdal.

PRIMERI

 1. 022⊔⊔aZA bRP64/77
  (Številka južnoafriške uradne publikacije.)
 2. 022⊔⊔aUS bhE17.302.W58/91
  (Uradna publikacija ZDA.)
 3. 022⊔⊔aGB bECC.56/81
  (Publikacijo je izdal Svet grofije Essex, Združeno kraljestvo.)
 4. 022⊔⊔bPGI/81/WS/22
  (Unescova publikacija.)
 5. *

  022⊔⊔ausa bI 49.6/2:F 52/8/PACK
  (Uradna publikacija ZDA.)
 6. *

  022⊔⊔asvn bRUJV-RP-022
  (Številka slovenske uradne publikacije.)