COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bseptember2003

021 Številka obveznega izvoda

Polje vsebuje številko, ki jo enoti dodeli ustanova, odgovorna za obvezni izvod, ali avtorska agencija v posamezni državi.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
021Številka obveznega izvodar
aKoda državenr
bŠtevilkanr
zNapačna številkar

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

021a Koda države

Država ustanove, ki dodeli številko obveznega izvoda.

021b Številka

Številka, ki jo dodeli ustanova.

021z Napačna številka

Številka, ki je napačno dodeljena enoti.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Številko obveznega izvoda vnesemo v obliki, kot jo je dodelila ustanova, vključno s presledki, vezaji in drugimi ločili. V podpolje a vnesemo kodo države po standardu ISO 3166.

Napačno številko lahko vnesemo v podpolje z. Če poznamo samo napačno številko, izpolnimo samo podpolji a in z.

PRIMERI

  1. 021⊔⊔aUS bA68778
    (Številka obveznega izvoda v ZDA.)
  2. *

    021⊔⊔asvn b9902853
    (Številka slovenskega obveznega izvoda.)