COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2006

447 Združi se z _, _ in nastane _

Polje uporabljamo za povezavo opisovanega kontinuiranega vira s tistimi, s katerimi se je združil, in z novim kontinuiranim virom, ki je rezultat združitve.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
447Združi se z _, _ in nastane _r
aStvarni/ključni naslovnr
xISSNnr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Ni definiran
2Izpis opombe
0Opomba se ne izpiše
1Opomba se izpiše

Če je vrednost drugega indikatorja nastavljena na "1" – Opomba se izpiše, se bo ta opomba začela z uvodno frazo "Združi se z:", ki ji bo sledil seznam naslovov in ISSN-jev iz vseh polj 447, razen iz zadnjega. Nadaljevala se bo s frazo "in nastane: " ter naslovom in ISSN-jem iz zadnjega polja 447.

OPIS PODPOLJ

447a Stvarni/ključni naslov

Naslov kontinuiranega vira.

447x ISSN

ISSN kontinuiranega vira.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje 447 ponovimo za vsakega od kontinuiranih virov, ki so se združili z opisovanim kontinuiranim virom, v zadnje polje 447 pa vnesemo kontinuirani vir, ki je nastal z združitvijo.

SORODNA POLJA

436NASTALO Z ZDRUŽITVIJO _, _ IN _
Polje 436 uporabimo v zapisu za kontinuirani vir, ki je rezultat združitve, za povezavo s kontinuiranimi viri, ki so se združili.

PRIMERI

 1. *

  100⊔⊔bb
  2001⊔aGeografski zbornik dActa geographica
  447⊔1x0351-1731 (KT=Geographica Slovenica)
  447⊔1x1581-6613 (KT=Acta geographica Slovenica)
  (Revija "Geografski zbornik" se je združila z revijo "Geographica Slovenica" in nastala je nova publikacija "Acta geographica Slovenica".)
 2. *

  100⊔⊔bb
  2001⊔aTel.net
  447⊔1x1408-0915 (KT=Poslovna informatika (Ljubljana))
  447⊔1x1580-5212 (KT=I&T (Ljubljana))
  (Generira se opomba: "Združi se z: Poslovna informatika (Ljubljana) = ISSN 1408-0915; in nastane: I&T (Ljubljana) = ISSN 1580-5212".)
 3. * COBISS.net

  100⊔⊔bb
  2001⊔aBulletin de l'Observatoire astronomique de Belgrade
  447⊔1x0350-3283 (KT=Publications of the Department of Astronomy)
  447⊔1aBulletin astronomique de Belgrade x0354-2955
 4. * COBISS.net

  100⊔⊔bb
  2001⊔aBilten dokumentacije hSerija E2.3: iDrumski saobraćaj. Gradski saobraćaj
  447⊔1x0351-2606 (KT=Bilten dokumentacije. Serija E2.1: Železnički saobraćaj (1980))
  447⊔1x0351-2614 (KT=Bilten dokumentacije. Serija E2.2: Pomorski saobraćaj. Rečni i jezerski saobraćaj. Vazdušni saobraćaj (1980))
  447⊔1x0351-7586 (KT=Bilten dokumentacije – Jugoslovenski centar za tehničku i naučnu dokumentaciju. Serija E2)
  (Paziti je treba na vrstni red polj 447, ker je le zadnje polje 447 namenjeno podatkom o publikaciji, ki je nastala z združitvijo.)