COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2006

452 Druga izdaja na drugem mediju

Polje uporabljamo za povezavo opisovanega kontinuiranega vira z drugo izdajo ali različico tega kontinuiranega vira na drugačnem mediju (npr. izdaja tiskane publikacije v elektronski obliki).

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
452Druga izdaja na drugem medijur
aStvarni/ključni naslovnr
xISSNnr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Ni definiran
2Izpis opombe
0Opomba se ne izpiše
1Opomba se izpiše

OPIS PODPOLJ

452a Stvarni/ključni naslov

Naslov kontinuiranega vira.

452x ISSN

ISSN kontinuiranega vira.

PRIMERI

 1. *

  2001⊔aKnjižnica erevija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti d[Library ejournal for library and information science]
  205⊔⊔a[Tiskana izd.]
  452⊔0x1581-7903 (KT=Knjižnica (Spletna izd.))
  (Zapis za tiskano izdajo revije "Knjižnica", ki izhaja tudi v elektronski obliki.)
 2. *

  2001⊔aBraille book review bElektronski vir etalking book topics
  205⊔⊔a[Izd. na disketi]
  311⊔⊔aIma tiskano izd.: Braille book review = ISSN 0006-873X
  452⊔0aBraille book review x0006-873X
  (Publikacija izhaja na disketi in v tiskani obliki.)
 3. *

  2001⊔aUradni list Republike Slovenije
  452⊔0x1408-2233 (KT=Uradni list Republike Slovenije (CD-ROM))
  452⊔0x1580-3074 (KT=Uradni list Republike Slovenije online)
  (Publikacija je na voljo v tiskani obliki, na CD-ROM-u in na spletu.)
 4. *

  2001⊔aSurvey Serbia and Montenegro bElektronski izvor
  205⊔⊔aOnline izd.
  452⊔0x1451-477X (KT=Survey Serbia & Montenegro)
 5. *

  2001⊔aVodič fUniverzitet u Beogradu ...
  452⊔0x1452-2608 (KT=Vodič – Univerzitet u Beogradu (Online))
  452⊔0x1452-2594 (KT=Vodič – Univerzitet u Beogradu (CD-ROM izd.))