COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2006

436 Nastalo z združitvijo _, _ in _

Polje uporabljamo za povezavo opisovanega kontinuiranega vira z dvema ali več prejšnjimi kontinuiranimi viri, ki so se združili v ta kontinuirani vir.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
436Nastalo z združitvijo _, _ in _r
aStvarni/ključni naslovnr
xISSNnr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Ni definiran
2Izpis opombe
0Opomba se ne izpiše
1Opomba se izpiše

Če je vrednost drugega indikatorja nastavljena na "1" – Opomba se izpiše, bo ta opomba sestavljena iz uvodne fraze "Nastalo z združitvijo:", naslovov in ISSN-jev, če ti obstajajo.

OPIS PODPOLJ

436a Stvarni/ključni naslov

Naslov kontinuiranega vira.

436x ISSN

ISSN kontinuiranega vira.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Opisovani kontinuirani vir je nastal z združitvijo kontinuiranih virov, podanih v poljih 436. Naslov novega kontinuiranega vira se razlikuje od prejšnjih naslovov.

Polje 436 ponovimo za vsakega od kontinuiranih virov, ki so se združili.

SORODNA POLJA

447ZDRUŽI SE Z _, _ IN NASTANE _
Polje 447 uporabimo v zapisu za enega od prejšnjih kontinuiranih virov za povezavo s tistimi, s katerimi se je združil, in z novim naslovom.

PRIMERI

 1. *

  2001⊔aDelo esamostojen časnik za samostojno Slovenijo
  436⊔1x1318-5152 (KT=Ljudska pravica)
  436⊔1x1318-4946 (KT=Slovenski poročevalec)
  (Zapis za časnik "Delo", ki je nastal z združitvijo časnikov, podanih v poljih 436.)
 2. *

  2001⊔aŠkrjanček eglasilo Telekoma Slovenije
  436⊔1x1318-587X (KT=Telekomunikacije (Ljubljana))
  436⊔1x1318-9735 (KT=Telekom Slovenije)
  (Glasilo "Škrjanček" je nastalo z združitvijo glasila "Telekomunikacije" in biltena "Telekom Slovenije".)
 3. * COBISS.net

  2001⊔aBulletin astronomique de Belgrade
  436⊔1x0373-3734 (KT=Bulletin de l'Observatoire astronomique de Belgrade)
  436⊔1x0350-3283 (KT=Publications of the Department of Astronomy)
 4. * COBISS.net

  2001⊔aIstorija 20. veka ečasopis Instituta za savremenu istoriju dHistory of 20. century ethe journal of the Institute of Contemporary History dIstorija 20. veka ežurnal Instituta sovremenoj istorii
  436⊔1x0535-8930 (KT=Istorija 20. veka (1959))
  436⊔1x0522-8042 (KT=Prilozi za istoriju socijalizma)