COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2006

440 Nadaljuje se kot

Polje uporabljamo za povezavo kontinuiranega vira, ki ga opisujemo, z naslednjim naslovom.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
440Nadaljuje se kotnr
aStvarni/ključni naslovnr
xISSNnr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Ni definiran
2Izpis opombe
0Opomba se ne izpiše
1Opomba se izpiše

Če je vrednost drugega indikatorja nastavljena na "1" – Opomba se izpiše, bo ta opomba sestavljena iz uvodne fraze "Nadaljuje se kot:", naslova in ISSN-ja, če ta obstaja.

OPIS PODPOLJ

440a Stvarni/ključni naslov

Naslov kontinuiranega vira.

440x ISSN

ISSN kontinuiranega vira.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Opisovani kontinuirani vir se nadaljuje kot kontinuirani vir, podan v polju 440.

SORODNA POLJA

430JE NADALJEVANJE
Polje uporabljamo za vzpostavitev obratne povezave kot polje 440.

PRIMERI

 1. *

  100⊔⊔bb
  2001⊔aObvestila VEKŠ
  440⊔1x1318-1149 (KT=Obvestila EPF (Maribor))
  (Publikacija "Obvestila VEKŠ" je prenehala izhajati in se nadaljuje kot "Obvestila EPF".)
 2. *

  100⊔⊔bb
  2001⊔aTelesna kultura erevija za teoretična in praktična vprašanja telesne vzgoje, športa in rekreacije
  440⊔1x0353-7455 (KT=Šport (Ljubljana))
 3. * COBISS.net

  100⊔⊔bb
  2001⊔aNauka i praksa ečasopis za privrednu teoriju i praksu
  440⊔1x0350-137X (KT=Ekonomika (Niš))
 4. * COBISS.net

  100⊔⊔bb
  2001⊔aInformativen glasnik-Sigma fSojuz na društvata na matematičarite od SR Makedonija
  440⊔1aSigma x1409-6803
 5. * COBISS.net

  100⊔⊔bb
  2001⊔aZbornik radova fTehnološki fakultet u Novom Sadu dProceedings fFaculty of Technology Novi Sad
  440⊔1x1450-7188 (KT=Acta Periodica Technologica)