COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2006

430 Je nadaljevanje

Polje uporabljamo za povezavo kontinuiranega vira, ki ga opisujemo, s prejšnjim naslovom.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
430Je nadaljevanjenr
aStvarni/ključni naslovnr
xISSNnr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Ni definiran
2Izpis opombe
0Opomba se ne izpiše
1Opomba se izpiše

Če je vrednost drugega indikatorja nastavljena na "1" – Opomba se izpiše, bo ta opomba sestavljena iz uvodne fraze "Je nadaljevanje:", naslova in ISSN-ja, če ta obstaja.

OPIS PODPOLJ

430a Stvarni/ključni naslov

Naslov kontinuiranega vira.

430x ISSN

ISSN kontinuiranega vira.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Opisovani kontinuirani vir je nadaljevanje kontinuiranega vira, podanega v polju 430.

SORODNA POLJA

440NADALJUJE SE KOT
Polje uporabljamo za vzpostavitev obratne povezave kot polje 430.

PRIMERI

 1. *

  2001⊔aObvestila EPF
  430⊔1x1318-1157 (KT=Obvestila VEKŠ (Maribor))
  (Publikacija "Obvestila EPF" je nadaljevanje publikacije "Obvestila VEKŠ".)
 2. *

  2001⊔aPodjetje in delo erevija za gospodarsko, delovno in socialno pravo
  430⊔1x0350-7327 (KT=Združeno delo)
 3. * COBISS.net

  2001⊔aEkonomika ečasopis za ekonomsku teoriju i praksu
  430⊔1x0558-3063 (KT=Nauka i praksa)
 4. * COBISS.net

  2001⊔aSigma fSojuz na društvata na matematičarite i informatičarite od SR Makedonija
  430⊔1aInformativen glasnik-Sigma x0354-0049
  (Ker zapis za "Informativen glasnik-Sigma" ne vsebuje podatka o ključnem naslovu, vnesemo v podpolje 430a naslov iz podpolja 200a.)
 5. * COBISS.net

  2001⊔aActa Periodica Technologica
  430⊔1x0550-2187 (KT=Zbornik radova – Tehnološki fakultet u Novom Sadu)