COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2006

435 Deloma prevzame

Polje uporabljamo za povezavo kontinuiranega vira, ki ga opisujemo, s prevzetim kontinuiranim virom.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
435Deloma prevzamer
aStvarni/ključni naslovnr
xISSNnr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Ni definiran
2Izpis opombe
0Opomba se ne izpiše
1Opomba se izpiše

Če je vrednost drugega indikatorja nastavljena na "1" – Opomba se izpiše, bo ta opomba sestavljena iz uvodne fraze "Deloma prevzame:", naslova in ISSN-ja, če ta obstaja.

OPIS PODPOLJ

435a Stvarni/ključni naslov

Naslov kontinuiranega vira.

435x ISSN

ISSN kontinuiranega vira.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Opisovani kontinuirani vir je deloma prevzel kontinuirani vir, podan v polju 435. Primeri delnega prevzemanja so v praksi zelo redki.

SORODNA POLJA

445DELOMA GA PREVZAME
Polje uporabljamo za vzpostavitev obratne povezave kot polje 435.

PRIMERI

 1. *

  2001⊔aǂThe ǂCanadian journal of information and library science
  435⊔1x0008-4352 (KT=Canadian library journal)
  (Opisovana publikacija je deloma prevzela publikacijo, navedeno v polju 435.)
 2. *

  2001⊔aPrzeglęad Kolejowy
  435⊔1aDrogi Kolejowe x0137-284X
  435⊔1x0137-219X (KT=Eksploatacja Kolei)
  435⊔1aTrakcja i Wagony x0137-2963
  435⊔1aAutomatyka Kolejowa x0137-2858
 3. * COBISS.net

  2001⊔aEndocrinology
  435⊔1x0096-7173 (KT=Transactions of the American Goiter Association)