COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2006

434 Prevzame

Polje uporabljamo za povezavo kontinuiranega vira, ki ga opisujemo, s prevzetim kontinuiranim virom.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
434Prevzamer
aStvarni/ključni naslovnr
xISSNnr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Ni definiran
2Izpis opombe
0Opomba se ne izpiše
1Opomba se izpiše

Če je vrednost drugega indikatorja nastavljena na "1" – Opomba se izpiše, bo ta opomba sestavljena iz uvodne fraze "Prevzame:", naslova in ISSN-ja, če ta obstaja.

OPIS PODPOLJ

434a Stvarni/ključni naslov

Naslov kontinuiranega vira.

434x ISSN

ISSN kontinuiranega vira.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Opisovani kontinuirani vir je prevzel kontinuirani vir, podan v polju 434, in pri tem obdržal svoj naslov.

SORODNA POLJA

444PREVZAME GA
Polje uporabljamo za vzpostavitev obratne povezave kot polje 434.

PRIMERI

 1. *

  2001⊔aMonitor
  434⊔1x1318-0800 (KT=Programer (Novo mesto))
  (Revija "Monitor" je prevzela revijo "Programer".)
 2. *

  2001⊔aSlovenske novice e24 ur na preži
  434⊔1x0353-7331 (KT=Delo plus)
 3. * COBISS.net

  2001⊔aBulletin of the World Health Organization eǂthe ǂinternational journal of public health
  434⊔1x0251-8716 (KT=Forum mondial de la Santé)
  434⊔1aWorld Health Statistics Quarterly x0379-8070