COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2006

446 Razcepi se na _, _ in _

Polje uporabljamo za povezavo opisovanega kontinuiranega vira z dvema ali več kontinuiranimi viri, ki ga nadaljujejo in ki so se od njega odcepili.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
446Razcepi se na _, _ in _r
aStvarni/ključni naslovnr
xISSNnr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Ni definiran
2Izpis opombe
0Opomba se ne izpiše
1Opomba se izpiše

Če je vrednost drugega indikatorja nastavljena na "1" – Opomba se izpiše, bo ta opomba sestavljena iz uvodne fraze "Razcepi se na:", naslovov in ISSN-jev, če ti obstajajo.

OPIS PODPOLJ

446a Stvarni/ključni naslov

Naslov kontinuiranega vira.

446x ISSN

ISSN kontinuiranega vira.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Opisovani kontinuirani vir se je razcepil na kontinuirane vire, podane v poljih 446.

Polje 446 ponovimo za vsakega od novih kontinuiranih virov.

SORODNA POLJA

431DELOMA JE NADALJEVANJE
Polje 431 uporabimo v zapisu za kontinuirani vir, ki je rezultat razcepitve, za povezavo s prejšnjim kontinuiranim virom (ki se je razcepil).

PRIMERI

 1. *

  100⊔⊔bb
  2001⊔aSlovenska bibliografija ečasopisje in knjige, članki in leposlovni prispevki v časopisju in zbornikih
  446⊔1x0353-1724 (KT=Slovenska bibliografija. Serijske publikacije)
  446⊔1x1318-0479 (KT=Slovenska bibliografija.B, Knjige)
  446⊔1x0353-4340 (KT=Slovenska bibliografija. Serija C: Članki in leposlovni prispevki v serijskih publikacijah in zbornikih)
  (Generira se opomba: "Razcepi se na: Slovenska bibliografija. Serijske publikacije = ISSN 0353-1724; Slovenska bibliografija. B, Knjige = ISSN 1318-0479; in na: Slovenska bibliografija. Serija C: Članki in leposlovni prispevki v serijskih publikacijah in zbornikih = ISSN 0353-4340".)
 2. *

  100⊔⊔bb
  2001⊔aZbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani dResearch reports [of the] Biotechnical Faculty University of Ljubljana
  446⊔1x1408-3388 (KT=Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo (1966))
  446⊔1x1408-3442 (KT=Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Veterinarstvo)
  ("Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani" se je razdelil na dve publikaciji, navedeni v poljih 446.)
 3. * COBISS.net

  100⊔⊔bb
  2001⊔aZbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta
  446⊔1x1450-9628 (KT=Kragujevac Journal of Mathematics)
  446⊔1x1450-9636 (KT=Kragujevac Journal of Science)
 4. * COBISS.net

  100⊔⊔bb
  2001⊔aBritish journal of social and clinical psychology
  446⊔1x0144-6665 (KT=British journal of social psychology)
  446⊔1x0144-6657 (KT=British journal of clinical psychology)