COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Aoktobar2020

320 Opšta tumačna napomena

Polje koristimo u opštim tumačnim zapisima za objašnjenja koja pomažu prilikom pretraživanja i sortiranja. Reč ili fraza sa koje upućujemo data je u polju 2XX, a objašnjenje u polju 320.

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJEPONOVLJIVOST
320Opšta tumačna napomenar
aTekst napomenenr

Indikatori

Vrednosti indikatora nisu definisane.

OPIS POTPOLJA

320a Tekst napomene

Tekst tumačne napomene.

PRIMERI

  1. 001⊔⊔bz
    200⊔0aDe la
    320⊔⊔aFor names beginning with a prefix, search under the prefix (under each element if the prefix is made up of multiple words) as well as under the name following the prefix.
    (Kod u potpolju 001b označava opšti tumačni zapis. U napomeni je dato uputstvo za pretraživanje ličnih imena koja počinju prefiksom.)