COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Ajun2021

310 Tekstualna uputnica "vidi"

Polje koristimo u uputnim zapisima, kada adekvatna uputnica "vidi" ne može da se generiše samo iz sadržaja jednog ili više polja 4XX. Svaku od pristupnih tačaka na koju upućujemo, zajedno s frazom "vidi" (ili slično) navodimo u polju 310.

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJEPONOVLJIVOST
310Tekstualna uputnica "vidi"r
aUvodna frazar
bPristupna tačka na koju se upućujer

Indikatori

INDIKATORVREDNOSTZNAČENJE
1Vrsta napomene
1napomena se odnosi na predmetnu upotrebu pristupne tačke
2Nije definisan

OPIS POTPOLJA

310a Uvodna fraza

Uvodna fraza koja uvodi uputnicu "vidi".

310b Pristupna tačka na koju se upućuje

Normativna pristupna tačka koju koristimo za pretraživanje u katalogu. Pristupnu tačku prepisujemo u skladu s pravilima koja koristi ustanova, zajedno sa traženom interpunkcijom između podataka.

NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

U SGC-u, pristupna tačka iz polja 2XX u uputnom zapisu nikada se ne pojavljuje kao varijantna pristupna tačka u polju 4XX ni u jednom od normativnih zapisa na koje smo uputili u polju 310.

PRIMERI

 1. *

  250⊔⊔aKmetijske subvencije
  3101⊔aRabi kombinacijo bKmetijstvo a+ bSubvencije
  (Pristupna tačka iz uputnog zapisa ne može se dodati kao varijantna pristupna tačka ni u jednom od dva normativna zapisa. Umesto pristupne tačke iz uputnog zapisa, prilikom lematizacije koristi se kombinacija pristupnih tačaka iz normativnih zapisa.)
  250⊔⊔aKmetijstvo
  (Normativni zapis.)
  250⊔⊔aSubvencije
  (Normativni zapis.)
 2. *

  250⊔⊔aVojaške operacije in bitke yRim
  3101⊔aRabi kombinacijo bVojaške operacije in bitke a+ bRim
  (Pristupna tačka iz uputnog zapisa ne može se dodati kao varijantna pristupna tačka ni u jednom od dva normativna zapisa. Umesto pristupne tačke iz uputnog zapisa, prilikom lematizacije koristi se kombinacija pristupnih tačaka iz normativnih zapisa.)
  250⊔⊔aVojaške operacije in bitke
  (Normativni zapis.)
  250⊔⊔aRim
  (Normativni zapis.)
 3. *

  250⊔⊔aRecepcija književnosti
  3101⊔aRabi kombinacijo bKnjiževnost a+ bRecepcija (umetnost)
  (Pristupna tačka iz uputnog zapisa ne može se dodati kao varijantna pristupna tačka ni u jednom od dva normativna zapisa. Umesto pristupne tačke iz uputnog zapisa, prilikom lematizacije koristi se kombinacija pristupnih tačaka iz normativnih zapisa.)
  250⊔⊔aKnjiževnost
  (Normativni zapis.)
  250⊔⊔aRecepcija (umetnost)
  (Normativni zapis.)
 4. *

  215⊔⊔aBenetke (Italija) z16. stoletje
  3101⊔aRabi kombinacijo bBenetke (Italija) a+ bZgodovina a+ b1500-1599
  (Pristupna tačka iz uputnog zapisa ne može se dodati kao varijantna pristupna tačka ni u jedan od normativnih zapisa. Umesto pristupne tačke iz uputnog zapisa, prilikom lematizacije koristi se kombinacija pristupnih tačaka iz normativnih zapisa. Za hronološke potpodele ne koristimo normativne zapise.)
  215⊔⊔aBenetke (Italija)
  (Normativni zapis.)
  250⊔⊔aZgodovina
  (Normativni zapis.)