COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Aapril2020

001 Identifikator zapisa

Polje sadrži opšte podatke koji su potrebni za obradu zapisa.

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJEPONOVLJIVOST
001Identifikator zapisanr
aStatus zapisanr
bVrsta zapisanr
cVrsta entitetanr
gKod potpunosti zapisanr
xBroj zapisa za zamenu*nr

Indikatori

Vrednosti indikatora nisu definisane.

OPIS POTPOLJA

001a Status zapisa

Kod označava stanje obrade zapisa. Unos koda je obavezan.

cispravljeni zapis

Kod se koristi kada je zapis konačno ispravljen, odnosno kada je bez slovnih i sadržinskih grešaka (vidi primer 2).

dizbrisani zapis

Kod označava da zapis više ne važi. Ako zapis označimo za brisanje, u potpolje 001x moramo uneti identifikacioni broj normativnog zapisa koji se koristi umesto izbrisanog zapisa (vidi primer 3).

nnovi zapis

Kod je podrazumevan u svakom novom zapisu (vidi primere: 1, 5, 6, 7).

rrazdruženi zapis

Nevažeći zapis koji u potpolju 001x sadrži identifikacione brojeve zapisa za entitete na koje je zapis razdružen (vidi primer 4).

001b Vrsta zapisa

Kod označava vrstu zapisa. Unos koda je obavezan; podrazumevana vrednost zavisi od izabrane maske za unos.

xnormativni zapis

Kod označava zapis koji u polju 2XX sadrži normativnu pristupnu tačku.

yuputni zapis

Kod označava zapis koji u polju 2XX sadrži varijantnu pristupnu tačku; ona se u bibliografskim zapisima nikada ne pojavljuje kao odrednica. Pristupna tačka iz polja 2XX pojavljuje se i u polju 4XX u jednom od normativnih zapisa.

ztumačni zapis

Kod označava zapis koji u polju 2XX sadrži tumačnu pristupnu tačku. Takve pristupne tačke ne postoje ni u jednom polju 4XX u normativnim zapisima.

001c Vrsta entiteta

Kod označava vrstu entiteta navedenog u polju 2XX. Unos koda je obavezan; podrazumevana vrednost zavisi od izabrane maske za unos.

alično ime
bime korporativnog tela
cgeografsko ime
eporodično ime
fnaslov
hime/naslov
iime/zajednički naslov
jtema kao ime
loblik, žanr ili fizičke karakteristike
001g Kod potpunosti zapisa

Kod označava stepen potpunosti zapisa. Potpolje ne ispunjavamo ako je zapis potpun (sadrži potrebne podatke, uključujući varijantne i srodne pristupne tačke).

3nepotpuni zapis

Zapis nije potpun, jer svi podaci nisu još do kraja provereni (vidi primere: 1, 5, 6).

001x Broj zapisa za zamenu*

Ako je u bazi podataka više normativnih zapisa za isti entitet (duplikati), odlučimo koji ćemo zapis zadržati, a ostale označimo za brisanje (u potpolje 001a unesmo kod "d" – izbrisani zapis). U zapise koje smo označili za brisanje, u potpolje 001x unesemo identifikacioni broj zapisa za zamenu (vidi primer 3).

Ako se normativni zapis odnosi na više različitih entiteta sa istim imenom, po potrebi ga označimo kao razdruženi zapis (u potpolje 001a unesmo kod "r" – razdruženi zapis) i za sve entitete uradimo nove normativne zapise. U zapis s kodom "r" u potpolje 001x unesemo identifikacione brojeve svih novih normativnih zapisa (vidi primer 4).

PRIMERI

 1. *

  001⊔⊔an bx ca g3
  200⊔1aHorvat bIrena
  (Nov, nepotpun normativni zapis.)
 2. *

  001⊔⊔ac bx ca
  200⊔1aHorvat bIrena f1965-
  (Ispravljen, kompletan normativni zapis.)
 3. *

  001⊔⊔ad bx ca x<nnn>
  200⊔1aZagoričnik bIfigenija
  (Zapis koji je označen za brisanje. U potpolju x je identifikacioni broj normativnog zapisa koji se koristi umesto tog zapisa.)
  001⊔⊔ac bx ca
  200⊔1aSimonović bIfigenija
  (Zapis koji ostaje (ID=nnn).)
 4. *

  001⊔⊔ar bx ca x<nnn, mmm>
  200⊔1aBartol bTomaž
  (Zapis koji je označen kao razdružen. U potpolju x su identifikacioni brojevi novih normativnih zapisa.)
  001⊔⊔an bx ca
  200⊔1aBartol bTomaž f1962-
  (Nov zapis (ID=nnn).)
  001⊔⊔an bx ca
  200⊔1aBartol bTomaž f1968-
  (Nov zapis (ID=mmm).)
 5. *

  001⊔⊔an bx cj g3
  250⊔⊔aProsto potapljanje
  (Novi, nepotpun normativni zapis.)
 6. *

  001⊔⊔an bx ce g3
  220⊔⊔aCeljski cplemiška rodbina
  (Novi, nepotpun normativni zapis.)
 7. *

  001⊔⊔an by cj
  250⊔⊔aEtnične skupine, ljudstva ipd. (Indija)
  (Novi, puni uputni zapis.)