COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Amart2018

100 Opšti podaci o obradi

Polje sadrži kodirane podatke koji se odnose na sve vrste zapisa u normativnoj bazi podataka. Polje je obavezno.

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJEPONOVLJIVOST
100Opšti podaci o obradinr
bKod za status normativne pristupne tačkenr
cJezik katalogizacijenr
dKod za transliteracijunr
gPismo katalogizacijenr

Indikatori

Vrednosti indikatora nisu definisane.

OPIS POTPOLJA

100b Kod za status normativne pristupne tačke

Kod označava status pristupne tačke u normativnom zapisu. To potpolje ne smemo mešati s potpoljem 001g – Kod potpunosti zapisa koje se odnosi na celokupan zapis.

ausvojena

Pristupna tačka je verifikovana i usvojena (vidi primere: 1, 2, 3, 4).

cprivremena

Pristupnu tačku ne možemo konačno oblikovati zbog nedovoljnih ili neodgovarajućih informacija. Kada je upotrebimo drugi put, ponovo moramo da je proučimo zbog mogućih dodatnih informacija.

xnije normativna pristupna tačka

Zapis je uputni zapis ili opšti tumačni zapis, zbog čega polje 2XX sadrži varijantnu ili tumačnu pristupnu tačku (vidi primer 5).

100c Jezik katalogizacije

Kod se dodeljuje programski i označava jezik koji biblioteka koristi u katalogizaciji (vidi primere: 3, 4).

Pristupna tačka u polju 2XX oblikovana je prema pravilima kataloga čiji je jezik naveden u tom potpolju. Svi dodaci u polju 2XX te napomene i uputstva su na jeziku katalogizacije.

Osnovni deo pristupne tačke može da bude i na jeziku različitom od jezika katalogizacije. Na primer: prema nekim kataloškim pravilima, jedinstveni naslov za francuska anonimna dela biće na francuskom jeziku bez obzira na jezik katalogizacije.

100d Kod za transliteraciju

Kod označava vrstu sistema za trasliteraciju koja se koristi za osnovni deo prve pristupne tačke u polju 2XX.

aISO tabela za transliteraciju
bdrugo
cviše transliteracija

Kod se koristi kada je u potpoljima 7 polja za pristupne tačke upisano više pisama (v. pogl. Potpolje 7).

dtransliteracijska tabela nacionalne bibliografske ustanove
etransliteracija bez identifikovanih transliteracijskih tabela
fostale identifikovane transliteracijske tabele
ynema transliteracije
100g Pismo katalogizacije

Kod se dodeljuje programski i označava pismo katalogizacije. Na tom su pismu dodaci u polju 2XX, napomene i druga uputstva.

balatinica

V. primer 3.

caćirilica - nije specifikovana

V. primer 4.

cbćirilica - srpska*
ccćirilica - makedonska*

PRIMERI

 1. 100⊔⊔ba cfre gba
  (Jezik katalogizacije je francuski, pismo je latinica.)
 2. 100⊔⊔ba cper gfa
  (Zapis je katalogizovan na persijskom jeziku i na arapskom pismu.)
 3. *

  100⊔⊔ba cslv gba
  (Pristupna tačka je usvojena, jezik katalogizacije je slovenački, pismo je latinica.)
 4. *

  100⊔⊔ba cbul gca
  (Pristupna tačka je usvojena, jezik katalogizacije je bugarski, pismo ćirilica.)
 5. *

  100⊔⊔bx cslv gba
  (Pristupna tačka u polju 2XX je varijantna ili tumačna pristupna tačka u uputnom ili opštem tumačnom zapisu, jezik katalogizacije je slovenački, a pismo je latinica.)