COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Aoktobar2020

1XX BLOK KODIRANIH PODATAKA

SPISAK POLJA

100Opšti podaci o obradi
101Jezik entiteta
102Nacionalnost entiteta
106Upotreba pristupne tačke kao predmetne oznake
120Kodirani podaci za lično ime
123Kodirani podaci za geografsko ime
128Kodirani podaci za oblik muzičkog dela i tonalitet
150Kodirani podaci za naziv korporacije
152Pravila
154Kodirani podaci za naslov
160Kod za geografsko područje
180Kodirani podaci za oblik, žanr ili fizičke karakteristike
190Datum rođenja/početka/nastanka*
191Datum smrti/prestanka/završetka*
192Podvrsta entiteta*

Blok sadrži polja s kodiranim podacima. Polje 100 je obavezno u svakom zapisu. Ostala polja unosimo prema vrsti entiteta u polju 2XX.