Konferenca COBISS 2007
SlovenskiEngleskiMakedonskiAlbanskiHOMEProgramProg. Committee
 
Konferencija COBISS 2007
"COBISS – PODRŠKA INTERKULTURNOM DIJALOGU"
(Na pragu Evropske godine interkulturnog dijaloga)


Utorak, 27. novembar
18.00   Registracija učesnika
Dobrodošlica učesnicima

Srijeda, 28. novembar
  9.00   Registracija učesnika
10.00   Početak konferencije
  Mr. Tomaž Seljak (direktor IZUM-a)
pozdrav u ime organizatora
  Mojca Kucler Dolinar (ministrica za visoko školstvo, nauku i tehnologiju)
Pozdravni govor
  Ingrid Parent (Library and Archives Canada)
Digitalne inicijative i partnerstva biblioteka i arhiva za svijet bez granica
11.30  Odmor za kafu
12.00  Dr. Mirjam Milharčič Hladnik (ZRC-SAZU, Univerza v Novi Gorici)
Migracije i interkulturni odnosi
  Mag. Franci Pivec, dr.Tvrtko Šercar (IZUM)
Uloga kulturnog konteksta u nastajanju bibliotečko-informacijskih sistema u mreži COBISS.Net
13.00  Prezentacija sponzora
13.30  Ručak
15.00  Tadeja Brešar (IZUM)
Različitost jezika i pisama u sistemu COBISS
  Dr. Marta Seljak (IZUM)
Razvoj i upotreba aplikacija u sistemu COBISS
  Andreja Krajnc Vobovnik (IZUM)
Prezentacija interfejsa COBIS3/Katalogizacija
16.30  Prezentacije sponzora
17.00  Odmor za kafu
17.30  Dodjela priznanja povodom 20-godišnjice sistema COBISS – primaoci priznanja
19.00  Večera i koncert muzičke grupe Soulfingers (u sali kod hotela Arena)

Četvrtak, 29. novembar
  9.00   Okrugli sto A: Preuzimanje bibliografskih zapisa iz različitih kulturnih sredina
Moderatorka: mr. Gordana Mazić, uvodni diskutanti: dr. Alexandra Dipchikova (Sofija),
mr. Ema Dornik (Ljubljana), Jelena Đurović (Cetinje), Nevenka Hajdarović (Sarajevo),
Marija Jovancai (Novi Sad), mr. Janez Jug (Ljubljana), Irena Kavčič (Ljubljana),
Željka Komlenić (Banja Luka), Pavlina Mitrevska Gjurovska (Skopje), Anka Rogina (Maribor).
  Okrugli sto B: Uvažavanje kulturnih razlika korisnika biblioteka
Moderator: mr. Franci Pivec; uvodni diskutanti: Meliha Alić (Sarajevo),
Ramadan Beshiri (Priština), Naume Gorgievski (Bitola), dr. Borjana Hristova (Sofija),
mr. Ivan Pehar (Zadar), Ranko Risojević (Banja Luka), Sreten Ugričić (Beograd),
dr. Vlasta Zabukovec (Ljubljana).
10.30  Odmor za kafu
11.00  Okrugli sto C: Doprinos biblioteka evropskom identitetu
Moderatorka Liana Kalčina; uvodni diskutanti: Miodrag Dadasović (Skopje),
dr. Alexander Dimchev (Sofija), mr. Bruno Dobrić (Pula), dr. Margarita Ifti (Tirana),
Bogoljub Mazić (Beograd), dr. Ismet Ovčina (Sarajevo), Miloš Petrovič (Maribor),
dr. Zdravko Vukčević (Podgorica).
  Okrugli sto D: "Manjinske" biblioteke i zbirke na stranim jezicima u funkciji interkulturnog dijaloga
Moderator: dr. Boris Jesih; uvodni diskutanti: Frida Bišćan (Karlovac), Mile Bošeski (Skopje),
mr. Marjeta Domej (Celovec/Klagenfurt), Ksenija Majovski (Trst/Trieste),
Jana Menaše (Ljubljana), Shpresa Rama (Tirana), Mateja Škofljanec (Maribor),
dr. Rozina Švent (Ljubljana), Gordana Vilotić (Novi Sad).
12.30  Odmor
12.45  Panel: Posebni program studija informacijskih nauka – bibliotekarstva (2. bolonjski
stepen – magistar)
Sudjeluju: dr. Tatjana Aparac-Jelušić (Sveučilište Zadar),
dr. Alenka Šauperl (Univerza v Ljubljani), mr. Tomaž Seljak (IZUM, Maribor).
14.00  Zaključak konferencije
  Ručak

Simultano prevođenje
Obezbjeđeno je simultano prevođenje na slovenski, engleski, bosanski/hrvatski/srpski i albanski jezik.

 
 
e-mail © 2007 IZUM e-mail