COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bfebruar2021

606 Tematska predmetna odrednica

Polje sadrži temu koja se koristi kao predmetna odrednica.

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJEPONOVLJIVOST
606Tematska predmetna odrednicar
aPočetni elementnr
xTematska pododrednicar
yGeografska pododrednicar
wFormalna pododrednicar
zVremenska pododrednicar
2Kod sistemanr
3Broj normativnog zapisanr
6Podaci za povezivanjenr
9Broj prethodnog normativnog zapisa*nr

Indikatori

INDIKATORVREDNOSTZNAČENJE
1Indikator za ispis*
Bez vrednosti
0Ne ispisuje se**
1Polje se ispisuje za potrebe kataloga**
2Polje se ispisuje za potrebe bibliografije**
3Polje se ispisuje za potrebe kataloga i bibliografije**
2Nije definisan

OPIS POTPOLJA

606a Početni element

Izraz u obliku koji propisuje upotrebljeni sistem predmetnih oznaka.

606x Tematska pododrednica

Izraz za dalje definisanje teme koju predmetna odrednica predstavlja (vidi primere: 2, 3, 6, 11, 12).

606y Geografska pododrednica

Izraz za definisanje mesta povezanog s temom koju predmetna oznaka predstavlja (vidi primere: 2, 4).

606z Vremenska pododrednica

Izraz za definisanje vremenskog perioda povezanog s temom koju predmetna odrednica predstavlja (vidi primer 5).

606w Formalna pododrednica

Izraz za detaljno definisanje vrste ili žanra građe (vidi primere: 7, 8, 11).

6062 Kod sistema

Kod sistema ili predmetnog indeksa (tezaurusa) iz kojeg je preuzeta predmetna odrednica. Preporučuje se da je to potpolje u polju 606 uvek popunjeno.

6063 Broj normativnog zapisa

Identifikacioni broj normativnog zapisa za tematsku predmetnu odrednicu (vidi primere: 9, 10).

6066 Podaci za povezivanje

Dvocifreni broj (01–99) za povezivanje polja 606 s pripadajućim poljima 966 (vidi primer 11).

6069 Broj prethodnog normativnog zapisa*

Potpolje nastaje prilikom automatskog usklađivanja bibliografskih zapisa s normativnim zapisima koji su označeni za brisanje.

Ako je polje 606 povezano s takvim normativnim zapisom, prilikom usklađivanja u potpolje 3 programski se upisuje identifikacioni broj normativnog zapisa koji se koristi umesto "brisanog" zapisa, a prethodni sadržaj potpolja 3 prenosi se u potpolje 9.

NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

Polje sadrži podatke koji su uneti u skladu sa korišćenim sistemom predmetnih odrednica.

U zavisnosti od sistema, u to polje mogu da se unose samo tematske predmetne odrednice (s normativnim pristupnim tačkama iz polja 250 prema formatu COMARC/A), odnosno tematske predmetne odrednice i entiteti koji označavaju žanr, odnosno oblik (s normativnim pristupnim tačkama iz polja 280 prema formatu COMARC/A) kada se koriste kao predmetne odrednice (vidi primer 6).

SRODNA POLJA

607GEOGRAFSKA PREDMETNA ODREDNICA
Kada je predmetna odrednica geografsko ime, koristimo polje 607.
609FORMALNA PREDMETNA ODREDNICA*
Za označavanje oblika, žanra i/ili fizičkih karakteristika bibliografskog izvora koji opisujemo, koristimo polje 609.

PRIMERI

 1. 606⊔⊔aPulmonary artery xCatheterization xHandbooks, manuals, etc 2lc
  606⊔⊔aPulmonary artery xHemodynamic monitoring xHandbooks, manuals, etc 2lc
  606⊔⊔aHeart Catheterization xCatheterization xinstrumentation xhandbooks 2mesh
  606⊔⊔aHeart Catheterization xCatheterization xinstrumentation xnurses' instruction 2mesh
  606⊔⊔aMonitoring, Physiologic xhandbooks 2mesh
  606⊔⊔aMonitoring, Physiologic xnurses' instruction 2mesh
  (Zapisu za Memory bank for hemodynamic monitoring: the pulmonary artery catheter dodeljene su predmetne odrednice Kongresne biblioteke i predmetnog indeksa MeSH. Zapis je nastao pre uvođenja potpolja za formalnu potpodelu.)
 2. 6060⊔aScaffolding xSafety measures 2lc
  6060⊔aConstruction equipment yGreat Britain 2lc
  (Predmetne odrednice u zapisu za Safety in construction work britanske državne agencije za sigurnost i zdravlje na radu.)
 3. 6060⊔aNuclear energy xHistory 2lc
 4. 6060⊔aTrees yUnited States 2lc
 5. 6060⊔aArts, Modern z20th century 2lc
 6. 6061⊔aBiology xPeriodicals 2lc
  (Bibliografski izvor govori o periodičnim publikacijama u oblasti biologije.)
 7. 6061⊔aBiology wPeriodicals 2lc
  (Bibliografski izvor je periodična publikacija o biologiji.)
 8. 6060⊔aVocal music wBibliography wUnion lists 2lc
 9. *

  606⊔⊔351560 aZakonska zveza 2SGC
 10. *

  606⊔⊔31342056 aSociologija religije 2SGC
 11. *

  606⊔⊔aNaravno zdravljenje wPriročniki 2NUK 601
  606⊔⊔aSoli dr. Schüßlerja xUporaba wPriročniki 2NUK 602
  966⊔⊔anaturopatija 2NUK 601
  966⊔⊔aminerali dr. Schüßlerja 2NUK 602
  (Predmetna oznaka u zapisu za knjigu V utripu življenja: minerali dr. Schüßlerja.)
 12. * COBISS.net

  606⊔⊔aКнижевно преведување xЕкспресивна лексика 2MK