COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjun2021

605 Naslov kao predmetna odrednica

Polje sadrži naslov dela koje je razmatrano u bibliografskom zapisu.

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJEPONOVLJIVOST
605Naslov kao predmetna odrednicar
aPočetni elementnr
hOznaka podređenog delar
iNaslov podređenog delar
kDatum izdavanjanr
lFormalna potpodelanr
mJeziknr
nRazni podacir
qVerzija (ili datum verzije)nr
rNačin izvođenja (u muzici)r
sNumerička oznaka (u muzici)r
uTonski način (u muzici)nr
jAranžman (u muzici)nr
xTematska pododrednicar
yGeografska pododrednicar
wFormalna pododrednicar
zVremenska pododrednicar
2Kod sistemanr
3Broj normativnog zapisanr
6Podaci za povezivanjenr
9Broj prethodnog normativnog zapisa*nr

Indikatori

INDIKATORVREDNOSTZNAČENJE
1Indikator za ispis*
Bez vrednosti
0Ne ispisuje se**
1Polje se ispisuje za potrebe kataloga**
2Polje se ispisuje za potrebe bibliografije**
3Polje se ispisuje za potrebe kataloga i bibliografije**
2Nije definisan

OPIS POTPOLJA

605a Početni element

Skraćeni ili stvarni naslov.

605h Oznaka podređenog dela

Oznaka podređenog dela, ako je jedinica, na koju se naslov odnosi, samo deo dela koji ima svoj naslov. Ponovljivo za potpodelu, odnosno za dalju podelu.

605i Naslov podređenog dela

Naslov podređenog dela, ako je jedinica na koju se naslov odnosi samo deo dela koji ima naslov. Ponovljivo za potpodelu, odnosno dalju podelu (vidi primere: 3, 10).

605k Datum izdavanja

Datum izlaženja jedinice dodat predmetnoj odrednici da bismo jedinicu mogli da razlikujemo od drugih.

605l Formalna potpodela

Standardna fraza dodata predmetnoj odrednici za dodatno definisanje jedinstvenog naslova.

605m Jezik

Jezik jedinice ako nam je potreban kao deo predmetne odrednice jer se razlikuje od jezika koji obično povezujemo s delom na koje se naslov odnosi ili kada delo nema glavni jezik. Ako je delo na više jezika, sve jezike unosimo u jedno potpolje m.

605n Razni podaci

Informacije koje ne možemo uneti u neko drugo potpolje (vidi primere: 4, 5, 9).

605q Verzija (ili datum verzije)

Identifikacija izdanja dela koje jedinica predstavlja; to može biti originalna godina izdavanja verzije (vidi primer 6).

605r Način izvođenja (u muzici)

Podatak o tome kakva je instrumentacija jedinice.

605s Numerička oznaka (u muzici)

Broj za razlikovanje koje delu dodeljuje kompozitor ili neko drugi. To može biti broj serije, opusa ili broj iz tematskog registra, a može biti upotrebljen i datum.

605u Tonski način (u muzici)

Tonski modus kao deo jedinstvenog naslova.

605j Aranžman (u muzici)

Podatak o tome da je muzičko delo aranžman.

605x Tematska pododrednica

Izraz za dalje definisanje teme koju predmetna odrednica predstavlja (vidi primer 2).

605y Geografska pododrednica

Izraz za definisanje mesta povezanog s naslovom koju predmetna odrednica predstavlja.

605z Vremenska pododrednica

Izraz za definisanje vremenskog perioda povezanog s naslovom koju predmetna odrednica predstavlja.

605w Formalna pododrednica

Izraz za detaljno definisanje vrste ili žanra građe (vidi primere: 3, 6, 7, 10).

6052 Kod sistema

Kod sistema ili predmetnog indeksa (tezaurusa) iz kojeg je preuzeta predmetna odrednica. Preporučuje se da je to potpolje u polju 605 uvek popunjeno.

6053 Broj normativnog zapisa

Identifikacioni broj normativnog zapisa za naslov (vidi primere: 8, 9).

6056 Podaci za povezivanje

Dvocifreni broj (01–99) za povezivanje polja 605 s pripadajućim poljima 965 (vidi primer 10).

6059 Broj prethodnog normativnog zapisa*

Potpolje nastaje prilikom automatskog usklađivanja bibliografskih zapisa s normativnim zapisima koji su označeni za brisanje.

Ako je polje 605 povezano s takvim normativnim zapisom, prilikom usklađivanja u potpolje 3 programski se upisuje identifikacioni broj normativnog zapisa koji se koristi umesto "brisanog" zapisa, a prethodni sadržaj potpolja 3 prenosi se u potpolje 9.

NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

Polje sadrži jedinstveni naslov, jer većinu drugih naslova koji su upotrebljeni kao predmetna odrednica obuhvata polje 604. U polje 605 unosimo sva anonimna dela koja su predmet bibliografskog izvora. Dodatne informacije i primere popunjavanja potpolja možemo naći kod polja 500. Stvarni naslov koji se upisuje u ovo polje treba uneti u potpolje a u koje, po potrebi, dodajemo i eventualne druge informacije povezane s naslovom.

Potpolje 6056 koristimo samo u slučaju kada naslov nije povezan s normativnim zapisom preko potpolja 6053.

SRODNA POLJA

604IME I NASLOV KAO PREDMETNA ODREDNICA
Kada je predmet autor/naslov, koristimo polje 604.

PRIMERI

 1. 605⊔⊔a≠The ≠reporter 2lc
  (Predmetna odrednica Kongresne biblioteke u zapisu za Concerned about the planet: 'The reporter' magazine and American liberation, 1949-1968 autora Martina K. Doudna.)
 2. 605⊔⊔aBible xAbstracting and indexing 2lc
  (Predmetna odrednica u zapisu za knjigu o izradi sažetaka i indeksiranju Biblije. Za bibliografski izvor u obliku registra v. primer 7.)
 3. 605⊔⊔aBible iN.T. iJohn XIII-XVII wCommentaries 2lc
  (Predmetna odrednica u zapisu za Love revealed: meditations on chapters 13–17 of the Gospel by John by George Bowen.)
 4. 605⊔⊔a≠The ≠Archers n(Radio program) 2lc
  (Predmetna oznaka u zapisu za knjigu s naslovom Forever Ambridge: thirty years of the Archers koja govori o istoriji radio-emisije.)
 5. 605⊔⊔aEmpire strikes back n(Motion picture) 2lc
  (Predmetna odrednica u zapisu za Once upon a galaxy: a journal of the making of 'The Empire Strikes back'. Ustanova katalogizacije izostavlja članove (za poređenje v. primer 4).)
 6. 605⊔⊔aAnglo-American cataloguing rules q2nd ed. wCongresses 2lc
  (Prdmetna odrednica se odnosi na tačno određeno izdanje dela i pojavljuje se u zapisu za Seminar on AACR 2: proceedings of a seminar organised by the Cataloguing and Indexing Group of the Library Association.)
 7. 605⊔⊔aVariety wIndexes 2lc
 8. *

  605⊔⊔31152872 aKumranski rokopisi 2SGC
 9. *

  605⊔⊔32606696 aRapalska pogodba n1920 2SGC
 10. *

  605⊔⊔aBiblia iN. T. iActus apostolorum wSvetopisemski komentarji 2NUK 601
  965⊔⊔aSveto pismo iNova zaveza iApostolska dela 601
  (Predmetna oznaka u zapisu za knjigu The Acts of the Apostles.)
 11. * COBISS.net

  605⊔⊔aЗаконик Данила првог 2CG