COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bfebruar2021

966 Tematska predmetna odrednica (varijantni oblik)*

Polje 966 sadrži varijantni oblik predmetne odrednice za temu navedenu u polju 606.

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJEPONOVLJIVOST
966Tematska predmetna odrednica (varijantni oblik)*r
aPočetni elementnr
xTematska pododrednicar
yGeografska pododrednicar
wFormalna pododrednicar
zVremenska pododrednicar
2Kod sistemanr
6Podaci za povezivanjenr

Indikatori

INDIKATORVREDNOSTZNAČENJE
1Indikator za ispis
Bez vrednosti
0Ne ispisuje se**
1Polje se ispisuje za potrebe kataloga**
2Polje se ispisuje za potrebe bibliografije**
3Polje se ispisuje za potrebe kataloga i bibliografije**
2Nije definisan

OPIS POTPOLJA

Za sva potpolja primenjuju se uputstva koja su opisana kod polja 606 (v. opis polja 606).

NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

Polje se koristi za unos varijantnih oblika onih predmetnih odrednica koje nisu povezane s normativnim zapisima. Unosimo oblike koji se razlikuju od oblika iz polja 606. Pretraživanje se izvodi istovremeno po poljima 606 i 966.

Obavezno moramo da popunimo potpolje 6 – Podaci za povezivanje koje je namenjeno povezivanju svih oblika predmetne odrednice (vidi primere: 1, 2). Polje 606 povezujemo s pripadajućim poljem 966 tako što u oba polja u potpolje 6 unesemo isti broj (01-99). Ako polju 606 pripada više polja 966, unosimo isti broj u potpolje 6 u svim pripadajućim poljima 966.

SRODNA POLJA

606TEMATSKA PREDMETNA ODREDNICA
Normativni oblik predmetne odrednice iz polja 966.

PRIMERI

 1. *

  2000⊔aE-izobraževanje za digitalno družbo fLea Bregar, Margerita Zagmajster, Marko Radovan
  606⊔⊔aElektronsko izobraževanje 2NUK 601
  966⊔⊔ae-izobraževanje 2NUK 601
 2. * COBISS.net

  2000⊔aVlasi u historiografiji fZef Mirdita
  606⊔⊔aVlasi xТHistoriografija 2BH 601
  966⊔⊔aCincari 2BH 601
  966⊔⊔aMorlaci 2BH 601
  966⊔⊔aAromuni 2BH 601