COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bseptember2003

012 Prstni odtis

Polje vsebuje oznako prstnega odtisa za starejše monografske publikacije (antikvarno gradivo) in oznako ustanove, na katero se nanaša polje in s pomočjo katere razlikujemo med prstnimi odtisi, če jih je v zapisu več. Polje ustreza območju standardne (ali druge) številke in pogojev dostopnosti v ISBD-ju.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
012Prstni odtisr
aPrstni odtisnr
0Signatura, na katero se nanaša vsebina polja*nr
2Sistem za določanje prstnega odtisanr
5Ustanova, na katero se nanaša vsebina poljanr
9Inventarna številka, na katero se nanaša vsebina polja*nr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

012a Prstni odtis

Izračunan prstni odtis. Prstni odtis določi ustanova, ki kreira zapis.

0120 Signatura, na katero se nanaša vsebina polja*

Če ima ustanova več kot en izvod, vnesemo v podpolje signaturo izvoda, na katerega se nanašajo podatki v polju.

0122 Sistem za določanje prstnega odtisa

Kodirana oznaka sistema, po katerem je določen prstni odtis. V sistemu COBISS uporabljamo kratico fei (Fingerprints = Empreintes = Impronte).

0125 Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja

Ime ustanove v kodirani obliki. Vpišemo številčno oznako knjižnice (siglo).

0129 Inventarna številka, na katero se nanaša vsebina polja*

V podpolje vnesemo inventarno številko izvoda, na katerega se nanašajo podatki v polju, in sicer kot povezavo s podatki o stanju zaloge. Če opisujemo izvod v več delih in imamo več inventarnih številk, jih med seboj ločimo z ločilom ";".

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Prstni odtis je sredstvo za identifikacijo starejših monografskih publikacij, in sicer vzamemo skupine znakov (črk) z določenih strani z namenom, da se vsaka publikacija enolično določi.

Ker mednarodno veljavne formule za določanje prstnega odtisa ni, so sprejemljive različne oblike prstnega odtisa. V sistemu COBISS uporabljamo metodo določanja prstnega odtisa, ki je navedena v priročniku Fingerprints = Empreintes = Impronte. Paris : Institut de Recherche et d'Histoire des Textes v sodelovanju z National Library of Scotland, 1984.

SORODNA POLJA

010MEDNARODNA STANDARDNA KNJIŽNA ŠTEVILKA (ISBN)
Polje vsebuje mednarodno standardno knjižno številko.
301OPOMBA K IDENTIFIKACIJSKI ŠTEVILKI
Polje vsebuje opombo o prstnem odtisu.

PRIMERI

[1]
 1. 012⊔⊔aocon humi nche covn 3 MDLXXX 2fei 5CiZaNSB 0R II F-8°-307
  (Prstni odtis za publikacijo "Opera di Marco Marulo da Spalato Circa L'Institutione del buono e beato vivere". In Venetia, 1580. Prstni odtis je vzet iz izvoda v Nacionalni i sveučilišni knjižnici iz Zagreba s signaturo R II F-8°-307, po sistemu "Fingerprints = Empreintes = Impronte".)
 2. 012⊔⊔a165512 - al *2 dol : a2 *6 m$ - bl A r : b2 2E7 $quid$ 2stcn 5NeHKB
  (Prstni odtis za Erazmovo knjigo "Colloqvia". Amstelodami, 1655. Prstni odtis je vzet iz izvoda v Kraljevi knjižnici (Koninklijke Bibliothek) iz Haaga po sistemu, izdelanem za Short Title Catalogue (Nizozemska).)
 3. *

  [1]
  012⊔⊔ajua- r,o, t.ji desa 31800A 2fei 550001 0222182 9030000010
  (Prstni odtis za pesniško zbirko Maksimilijana Redeskinija "Osem inu shestdeset sveteh pesm …". V' Lublani, 1800. Prstni odtis je vzet iz izvoda v NUK s signaturo 222182 po sistemu "Fingerprints = Empreintes = Impronte".)


[1] Primer je prispevala Narodna in univerzitetna knjižnica iz Ljubljane.