COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjun2022

4XX BLOK ZA POVEZIVANJE

SPISAK POLJA

410Zbirka
411Podzbirka
421Prilog
422Matična publikacija priloga
423Dodata, prikrivena i priključena dela
430Je nastavak
431Delimično je nastavak
434Preuzeo je
435Delimično je preuzeo
436Nastalo spajanjem _, _ i _
440Nastavlja se kao
441Delimično se nastavlja kao
444Preuzima ga
445Delimično ga preuzima
446Deli se na _, _ i na _
447Spaja se sa _, _ i nastaje _
452Drugo izdanje na drugom medijumu
453Prevod ili izdanje na drugom jeziku
454Original (kod prevoda)
461Grupa
462Podgrupa
464Matična jedinica (monografska publikacija)
481Ima privezano
482Privezano uz
488Drugačije povezano delo

Za prikaz odnosa između opisivanog kontinuiranog izvora i srodnih ili drugačije povezanih kontinuiranih izvora koristimo polja u bloku 4XX. Polja 41X i 42X prikazuju hijerarhijski odnos delova prema celini (podzbirke, prilozi), polja 43X i 44X prikazuju hronološki odnos (prethodni i sledeći naslovi), a polja 45X i 488 prikazuju vodoravni odnos (različita izdanja, izdanja na drugim jezicima i pismima ili drugačije povezane publikacije).

U zapisima za kontinuirane izvore, polja iz bloka 4XX mogu da sadrže potpolja a – Stvarni/ključni naslov i x – ISSN. U njih unosimo naslov i ISSN srodnog kontinuiranog izvora. Ako se u uzajamnoj bazi podataka nalazi i zapis za srodni kontinuirani izvor iz polja 4XX i taj zapis sadrži podatak o ključnom naslovu, potpolje a ne treba unositi.

Polja 4XX imaju određen samo drugi indikator kojim označavamo da li želimo iz polja generisati ispis napomene. Ako je vrednost drugog indikatora postavljena na "1" – Napomena se ispisuje, ta će napomena biti sastavljena od odgovarajuće uvodne fraze, naslova i ISSN-a, ako on postoji.

U zapisima za monografske publikacije, u bloku 4XX prisutna su polja za ugrađivanje. U polja 421, 423, 481, 482 i 488 ugrađujemo pomoću potpolja 1. U potpolje 1 unosimo oznaku polja koje želimo da ugradimo i pripadajuće indikatore. Slede potpolja u koja unosimo sadržaj.