COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bnovember2021

6XX BLOK ZA VSEBINSKO ANALIZO

SEZNAM POLJ

600Osebno ime kot predmetna oznaka
601Ime korporacije kot predmetna oznaka
602Rodbinsko ime kot predmetna oznaka
604Ime in naslov kot predmetna oznaka
605Naslov kot predmetna oznaka
606Tematska predmetna oznaka
607Zemljepisna predmetna oznaka
608Časovna predmetna oznaka*
609Oblikovna predmetna oznaka*
610Prosto oblikovane predmetne oznake
620Iskanje po kraju izida
627Geslo predmetnega kataloga NUK
675Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK)
676Deweyjeva decimalna klasifikacija (DDK)
680Klasifikacija Kongresne knjižnice
686Druge klasifikacije

V okviru sistema vzajemne katalogizacije vnašamo predmetne oznake strukturirano v polja 600609 v skladu s pravili izbranega sistema predmetnih oznak (tj. geslovnika oz. tezavra). Za enotno predmetno označevanje v vzajemni katalogizaciji uporabljamo Splošni geslovnik COBISS (SGC), ki je na voljo kot normativna baza, v zapise pa lahko dodajamo tudi predmetne oznake iz poljubnih drugih sistemov. Pravila za predmetno označevanje s Splošnim geslovnikom COBISS (SGC) so opisana v navodilih Predmetno označevanje s SGC in dostopna na spletni strani SGC https://www.cobiss.si/sgc/. Če dodajamo predmetne oznake še iz drugih sistemov, kot splošno usmeritev oz. podlago za izbor terminov in oblikovanje predmetnih rubrik, upoštevamo navodila, ki so podana v publikaciji Splošni slovenski geslovnik: navodila za predmetno označevanje knjižničnega gradiva in geslovnik. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2002, ali navodila drugih ustreznih uveljavljenih sistemov za predmetno označevanje. Tako npr. za podrobno opredelitev na področju medicine uporabljamo termine MeSH (Medical Subject Headings).

Z vzpostavitvijo normativne baze podatkov SGC in uvedbo normativne kontrole predmetnih oznak v sistem vzajemne katalogizacije se je spremenil način vnosa podatkov v polja 60X. Predmetnih oznak iz SGC ne vpisujemo ročno, ampak jih prenesemo iz normativne baze podatkov. Povezava med normativnimi zapisi in predmetnimi oznakami v poljih 60X je vzpostavljena preko podpolja 60X3 – Številka normativnega zapisa.

Kadar so predmetne oznake povezane s SGC, nesprejetih oblik ne vnašamo v bibliografske zapise, za preostale predmetne oznake pa jih vnašamo v polja 960969. Iskanje poteka hkrati po poljih 600609 in 960969. Polja 960969 povezujemo s polji 600609 preko podpolja 6, v katerega pri obeh povezanih poljih vnesemo dvoštevilčno oznako (01–99).

Pri izpolnjevanju polj 600609 ter 960969 uporabljamo podpolje 2, v katerega vnašamo kodo sistema predmetnih oznak, ki jo izberemo iz šifranta. Če uporabljamo lokalni sistem predmetnih oznak v domačem jeziku, ki nima kode v šifrantu, tega podpolja ne izpolnjujemo, sicer pa je vnos v podpolje 2 obvezen.

Naslednji šifrant s kodami sistemov predmetnih oznak ni popoln in se spreminja in dopolnjuje v skladu s potrebami:

CAENational Library of Canada subject headings (angleška različica)
CAFNational Library of Canada subject headings (francoska različica)
EETEuropean Educational Thesaurus
EET/slvEuropean Educational Thesaurus/slovenski prevod
EUROVOCETezaver EUROVOC (angleška različica)
EUROVOCSTezaver EUROVOC (slovenska različica)
GZLGesla za leposlovje
INISInternational Nuclear Information System: Thesaurus
INIS/slvInternational Nuclear Information System: Thesaurus/slovenski prevod
LCLibrary of Congress Subject Headings

Geslovnik je objavljen na naslovu: https://id.loc.gov/authorities/subjects.html

LCCHLibrary of Congress Children's Subject Headings
MECHMECH - Strojništvo
MESHMedical Subject Headings

Geslovnik je objavljen na naslovu: https://meshb.nlm.nih.gov

MESH/slvMedical Subject Headings/slovenski prevod
NALU.S. National Agricultural Library subject headings
NUKSplošni slovenski geslovnik

Geslovnik je objavljen na naslovu: https://sssg.nuk.uni-lj.si

PKKPredmetnik za katoliške knjižnice
RPLBR"kovodstvo za predmetizacja na literaturata v bibliotekite
SGCSplošni geslovnik COBISS.SI

Geslovnik je objavljen na naslovu: https://www.cobiss.si/sgc/

TPITThesaurus of Psychological Index Terms
TPIT/slvThesaurus of Psychological Index Terms/slovenski prevod
englokalni geslovnik v angleškem jeziku

Podpolje 2 se uporablja tudi pri polju 686, v katerega vpisujemo kode iz šifranta za klasifikacijske sisteme. Podrobnejša navodila so podana pri polju 686.