COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Amart2018

3XX BLOK NAPOMENA

SPISAK POLJA

300Informativna napomena
305Tekstualna uputnica "vidi i"
310Tekstualna uputnica "vidi"
320Opšta tumačna napomena
330Opšta napomena o primeni
340Napomena o biografiji i delu
356Geografska napomena

Napomene u normativnim zapisima koriste se za pružanje istorijskih podataka o pristupnoj tački ili za dodatne informacije, kada jednostavna uputstva, koja se generišu iz varijantnih i srodnih pristupnih tačaka, ne mogu u dovoljnoj meri da objasne odnos između tih pristupnih tačaka i normativne pristupne tačke. Napomena u uputnom zapisu objašnjava odnos između uputne pristupne tačke i normativnih pristupnih tačaka na koje usmerava uputnica. Napomena u opštem tumačnom zapisu pruža pravila koja se koriste za oblikovanje i sortiranje normativnih pristupnih tačaka koje očekujemo da nađemo u obliku datom u tumačnoj pristupnoj tački.

Napomene u bloku 3XX namenjene su korisnicima i napisane su u obliku koji je prikladan za javno prikazivanje. Napomene, namenjene katalogizatorima, nalaze se u bloku informacija o izvoru podataka 8XX.