Konferenca COBISS 2009
SlovenskiEngleskiMakedonskiAlbanskiHOMEProgramProg. odbor
 
verzija za štampanje
MINISTARSKA KONFERENCIJA
O INFORMACIONOJ INFRASTRUKTURI NAUKE,
OBRAZOVANJA I KULTURE


COBISS 2009


Utorak, 10. novembar
18.00   Registracija učesnika
Dobrodošlica učesnicima

Sreda, 11. novembar
  9.00   Registracija učesnika
10.00   Početak konferencije
  Tomaž Seljak (direktor IZUM-a)
Pozdrav u ime organizatora
  Vojko Volk (Ministarstvo za inostrane poslove)
Slovenija za približavanje Zapadnog Balkana EU
  Stamenka Uvalič-Trumbić (UNESCO, Pariz)
Nova dinamika visokog obrazovanja i istraživanja za društvene promene i razvoj
11.00  Panel: Dostupnost informacija o istraživačkim potencijalima i rezultatima
istraživačkog rada za saradnju u regiji

Panel vodi: József Györkös (državni sekretar, Ministarstvo za visoko školstvo, nauku i tehnologiju
u vladi Republike Slovenije). Učestvuju predstavnici ministarstava za nauku i tehnologiju te
visoko školstvo iz država koje su do sada ispoljile interesovanje za saradnju na projektu
COBISS.Net
13.00  Ručak
15.00 
Panel: Bibliotečko-informacioni sistemi
za pregled stvaralaštva

Panel vodi: Majda Širca (ministarka za
kulturu u vladi Republike Slovenije)
Učestvuju predstavnici ministarstava za
kulturu iz država koje su do sada ispoljile interesovanje za saradnju na projektu COBISS.Net
Sekcija: NREN
Tomaž Kalin (samostalni savetnik)
Evropska istraživačka i obrazovna računarska mreža
Marko Bonač (direktor ARNES-a)
Akademska i istraživačka mreža Slovenije
Lokacija: Dvorana Priol, jezik: engleski
16.45  Sir John Daniel (Commonwealth of Learning, Kanada)
Odgovor na bibliotečke potrebe učenika na daljinu
19.00  Koncert grupe Terrafolk u Unionskoj dvorani i prijem u Vinagovom vinskom podrumu

Četvrtak, 12. novembar
9.00 
Karen Calhoun (OCLC, SAD)
Traveling Through Transitions:
From Surviving to Thriving

Marshall Breeding (Vanderbilt University, SAD)
Next Generation User Interfaces
Radionica: WBC-INCO.NET
Integracija informacija za promociju istraživačkih i razvojnih potencijala
Vođa radionice: Boris Cizelj (direktor SBRA)
Lokacija: Kristalna dvorana
Učešće samo s posebnim pozivom!
10.30  Kafe pauza
11.00  Mirna Willer, Marijana Tomić (Sveučilište u Zadru)
Kataloška pravila i praksa u regiji
  Primož Južnič (Univerza v Ljubljani)
Trendovi u obrazovanju za rad u informacionim delatnostima
  Marta Seljak (IZUM)
Kako racionalizovati katalogizaciju i poboljšati funkcionalnosti sistema COBISS?
  Zoran Krstulović (Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana)
COBISS.SI i DLIB.SI za pristup elektronskim izvorima
12.30  Ručak
13.30  Vesna Stevanović (Narodna biblioteka Srbije)
Organizovanost nacionalnog COBISS centra u Srbiji
  Nadja D. Karačodžukova (Nacionalna biblioteka Bugarske), Simona Tušek (IZUM)
Konverzija kataloga Nacionalne biblioteke Bugarske u format COMARC
  Miro Kolarič (IZUM)
Prelazak na aplikacije COBISS3
  Predstavnik sponzora (ADD)
Moderna IT infrastruktura u bibliotekama
15.15  Završetak konferencije
20.00  Oproštajna večera

Simultano prevođenje
na slovenački, engleski, bosanski/hrvatski/srpski/crnogorski, bugarski, makedonski i albanski jezik

 
 
e-mail © 2009 IZUM e-mail