Konferenca COBISS 2009
SlovenskiEngleskiMakedonskiAlbanskiHOMEProgramProg. odbor
 
11. / 12. novembar 2009.

Na konferenciji je prisustvovalo 475 učesnika.L O K A C I J A

Kongresni centar Habakuk
LokacijaI S T O R I J A T

Konferencija COBISS:

Programski odbor

Dr Jozsef GYÖRKÖS   (Slovenija) – predsednik
Državni sekretar u Ministarstvu za visoko školstvo, nauku i tehnologiju

Dr Stojan PELKO   (Slovenija)
Državni sekretar u Ministarstvu za kulturu

Vojko VOLK   (Slovenija)
Koordinator za Zapadni Balkan u Ministarstvu za inostrane poslove

Sreten UGRIČIĆ   (Srbija)
Direktor Narodne biblioteke Srbije

Jelena ĐUROVIĆ   (Crna Gora)
Direktorka Centralne narodne biblioteke "Đurđe Crnojević"

Dr Ismet OVČINA   (Bosna i Hercegovina)
Direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH

Mile BOŠESKI   (Makedonija)
Direktor Narodne i univerzitetske biblioteke "Sv. Kliment Ohridski"

Prof. dr. Boryana HRISTOVA   (Bugarska)
Direktorka Nacionalne Biblioteke "Sv. Sv. Kiril i Metodij"

Mateja KOMEL SNOJ   (Slovenija)
Direktorka Narodne i univerzitetske biblioteke

Mr sc Tomaž SELJAK   (Slovenija)
Direktor Instituta informacijskih znanosti

Mr sc Franci PIVEC   (Slovenija)
Organizacioni odbor

 
e-mail © 2009 IZUM e-mail