Konferenca COBISS 2009
SlovenskiEngleskiMakedonskiAlbanskiHOMEProgramProg. odbor
 
11. / 12. novembar 2009.

Na konferenciji je prisustvovalo 475 učesnika.L O K A C I J A

Kongresni centar Habakuk
LokacijaI S T O R I J A T

Konferencija COBISS:

MINISTARSKA KONFERENCIJA
O INFORMACIONOJ INFRASTRUKTURI NAUKE,
OBRAZOVANJA I KULTURE


COBISS 2009O R G A N I Z A T O R

IZUM


K O O R G A N I Z A T O R I

Ministarstvo za visoko školstvo,
   nauku i tehnologiju, Slovenija


Ministarstvo za kulturu, Slovenija

Ministarstvo za inostrane poslove,
   Slovenija
S P O N Z O R I

ADD

Datascan
 
e-mail © 2009 IZUM e-mail