Konferenca COBISS 2006
EnglishBosanskiHOMEprogramprog.odbor
 
Konferenca COBISS 2006
"Vloga knjižnic pri zagotavljanju transparentnosti bibliografskih kazalcev znanstvene, strokovne in pedagoške uspešnosti v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah"


Torek, 28. november
18.00   Registracija udeležencev
Dobrodošlica prispelim udeležencem
19.00   Seja Mednarodnega programskega odbora
20.00   Podpis Sporazuma o vključitvi knjižnic v Bolgariji v prosti pretok bibliografskih zapisov v mreži COBISS.Net

Sreda, 29. november
           9.00  Registracija udeležencev
         10.00  Začetek konference
10.00-10.15   mag. Tomaž Seljak (direktor IZUM-a)
pozdrav v imenu organizatorja
10.15-10.30   dr. Jure Zupan (minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo)
Na poti v skupni evropski visokošolski prostor
10.30-11.15   dr. Franci Demšar (direktor ARRS)
Transparentnost raziskovalne dejavnosti v Sloveniji
11.15-11.30   Razprava
11.30-12.00   Odmor za kavo
Pomen knjižnic pri evalvacijah in akreditacijah univerz
12.00-12.40   dr. Beverly P. Lynch (UCLA, USA)
Pomen knjižnic pri evalvacijah in akreditacijah univerz v ZDA
12.40-13.00   dr. Bogomir Mihevc (Univerza v Ljubljani)
Pristop k evalvaciji na Univerzi v Ljubljani
13.00-13.20   dr. Franc Mali, mag. Janez Jug (Univerza v Ljubljani)
Odprta vprašanja in dileme kvalitativnih in kvantitativnih ocenjevanj v znanosti
13.20-13.40   dr. Pero Šipka (Univerza v Novem Sadu)
Uporaba nacionalnih in regionalnih podatkov o citiranosti pri evalvaciji znanstvenih učinkov
13.40-14.00   Razprava
14.00-15.30   Kosilo
Panel COBISS.Net: Programi razvojne pomoči Jugovzhodni Evropi za informacijsko infrastrukturo znanosti, izobraževanja in kulture
15.30-17.30   Moderator: dr. József Györkös (IZUM)
  - dr. Milica Uvalić (Univerza v Perugii) - Razvojne prioritete v JVE
  - Tania Friederichs (Evropska komisija, Generalni direktorat za raziskave) -
  Transparentnost raziskav kot podpora odličnosti pri povečanju udeležbe v OP7
  - Klaus Körner (Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo)
  - Deirdre Lennan (Evropska fundacija za usposabljanje, Oddelek Tempus)
  - Pavel Gospodinov (UNDP Bolgarija)
  - Sreten Ugričić (Narodna biblioteka Srbije)
  - predstavniki pristojnih ministrstev iz držav v mreži COBISS.Net
19.00-21.00  SNG Maribor: baletna predstava "Grk Zorba"
21.00   Sprejem za udeležence konference

Četrtek, 30. november
Stanje knjižničarstva v visokem šolstvu regije
9.00-9.15   Slovenija (mag. Franci Pivec, dr. Melita Ambrožič, mag. Vlasta Stavbar, dr. Matjaž Žaucer)
9.15-9.30   Albanija (dr. Margarita Ifti)
9.30-9.45   Bolgarija (dr. Ivanka Yankova)
9.45-10.00   Bosna in Hercegovina (dr. Ismet Ovčina, Nevenka Hajdarović)
10.00-10.15   Črna gora (mag. Bosiljka Cicmil-Vuković)
10.15-10.30   Hrvaška (dr. Tatjana Aparac-Jelušić, dr. Srečko Jelušić)
10.30-10.45   Makedonija (Borko Zafirovski)
10.45-11.00   Srbija (Bogoljub Mazić)
11.00-11.30   Odmor za kavo
Zagotavljanje kvalitete in povezovanje podatkov v sistemu COBISS
11.30-11.50   dr. Marta Seljak (IZUM)
Izvajanje določil Pravilnika o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo
11.50-12.10   mag. Zoran Krstulović (NUK)
Katalogizacijska pravila in zagotavljanje kvalitete bibliografskih podatkov
12.10-12.30   mag. Dragotin Kardoš (Univerza v Ljubljani)
Izkušnje z verifikacijo razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev po tipologiji
12.30-12.50   Matjaž Zalokar (IZUM)
Razvoj splošnega geslovnika COBISS.SI
12.50-13.10   Lidija Curk, mag. Gordana Budimir, mag. Tomaž Seljak, dr. Maksimiljan Gerkeš (IZUM)
Povezovanje sistemov: SICRIS - COBISS.SI - Web of Science
13.10-13.30   dr. Sigrid Reinitzer
razprava in zaključek konference
13.30-15.00   Kosilo
Okrogla miza
15.00-17.00   Vloga knjižnic pri evalvacijah in akreditacijah univerz
Organizatorja: Podonavska rektorska konferenca in IZUM
Uvodni nagovor: prof. dr. Ivan Rozman, rektor Univerze v Mariboru
in predsednik Podonavske rektorske konference

Udeleženci: Predstavniki univerz in zainteresirani predstavniki univerzitetnih kjnižnic

Simultano prevajanje
Zagotovljeno je simultano prevajanje v slovenski, angleški in srbski/hrvaški/bosanski jezik.

 
 
e-mail © 2006 IZUM e-mail