Konferenca COBISS 2006
EnglishBosanskiHOMEprogramprog.odbor
 
29.–30. november 2006

Konference se je udeležilo
421 udeležencev iz 14 držav.


F O T O   A R H I V


Foto arhivKonferenca COBISS 2006


L O K A C I J A

Kongresni center Habakuk
Lokacija


P O V E Z A V E

IZUM
COBISS.Net

Z G O D O V I N A

Konferenca COBISS:

Konferenca COBISS 2006
"Vloga knjižnic pri zagotavljanju transparentnosti bibliografskih kazalcev znanstvene, strokovne in pedagoške uspešnosti v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah"

V četrtek, 30. novembra, se je v Mariboru sklenila konferenca COBISS 2006, na kateri se je zbralo 421 knjižničarjev in informatikov iz štirinajstih držav, največ iz držav Zahodnega Balkana, ki so razpravljali o pomenu knjižnic za razvoj regije Jugovzhodne Evrope. Poleg številnih strokovnjakov za knjižničarstvo in informatiko so sodelovali predstavniki pristojnih ministrstev iz držav te regije ter predstavniki generalnih direktoratov EU in mednarodnih organizacij, ki skrbijo za razvojno pomoč. Udeleženci so se zavzeli za bolj usklajeno in izdatnejšo razvojno podporo mednarodne skupnosti pri modernizaciji knjižničarstva v regiji, pri čemer je bila širitev mreže COBISS.Net, ki jo kreira mariborski IZUM, prepoznana kot najbolj učinkovita pot. Petim državam, ki že uporabljajo sistem COBISS, se je v času konference s podpisom sporazuma o izmenjavi bibliografskih zapisov pridružila tudi Bolgarija. Izraženo je bilo skupno pričakovanje, da bodo novi mehanizmi EU za razvojno pomoč Zahodnemu Balkanu konkretneje podprli informatizacijo knjižnic.

Udeleženci so kritično spregovorili o položaju knjižnic v reformi visokega šolstva ter pri tem ugotovili, da je vloga knjižnic podcenjena, kar bo negativno vplivalo na kakovost in konkurenčnost nacionalnih visokošolskih sistemov v skupnem evropskem univerzitetnem prostoru. Na zaključni okrogli mizi je bi soglasno sprejet dokument o vlogi knjižnic pri evalvacijah in akreditacijah univerz, ki je dobil oznako "Mariborska deklaracija" in bo posredovan vodstvom univerz in pristojnim ministrstvom v regiji.S O O R G A N I Z A T O R

ARRS


S P O N Z O R J A


Sinfonika


HP


BALETNA  PREDSTAVA

Grk Zorbaza udeležence konference

v sredo ob 19:00

M. Theodorakis / L. Massine:

GRK ZORBA


 
e-mail © 2006 IZUM e-mail