Konferenca COBISS 2006
SlovenskiBosanskiHOMEProgramProg. Committee
 
29. / 30. novembar 2006.

Na konferenciji je prisustvovalo
421 učesnika iz 14 država.


F O T O   A R H I V


Foto arhivKonferencija COBISS 2006


L O K A C I J A

Kongresni centar Habakuk
Lokacija


L I N K O V I

IZUM
COBISS.Net

I S T O R I J A T

Konferencija COBISS:

Konferencija COBISS 2006
"Uloga biblioteka u obezbjeđivanju transparentnosti bibliografskih pokazatelja naučne, stručne i pedagoške uspješnosti u visokoškolskim i istraživačkim organizacijama"

U Mariboru je, u četvrtak uveče, završena konferencija COBISS 2006 na kojoj se okupilo 421 bibliotekara i informatičara iz četrnaest zemalja, a najviše iz država Zapadnog Balkana. Na konferenciji je raspravljano o značaju biblioteka za razvoj regije Jugoistočne Evrope. Pored brojnih stručnjaka za bibliotekarstvo i informatiku, učestvovali su i predstavnici nadležnih ministarstava iz država te regije, te predstavnici generalnih direktorata EU i međunarodnih organizacija koje brinu o razvojnoj pomoći. Učesnici su se zauzeli za što usklađeniju i veću razvojnu podršku međunarodne zajednice u modernizaciji bibliotekarstva u regiji, pri čemu je širenje mreže COBISS.Net, koju kreira mariborski IZUM, prepoznato kao najefikasniji put. Državama (njih pet), koje već koriste sistem COBISS, u vrijeme trajanja konferencije se potpisivanjem sporazuma o razmjeni bibliografskih zapisa pridružila i Bugarska. Izraženo je zajedničko očekivanje da će novi mehanizmi EU za razvojnu pomoć Zapadnom Balkanu konkretnije podržati informatizaciju biblioteka.

Učesnici su iznjeli kritičke stavove o ulozi biblioteka u reformi visokog školstva i pri tom su konstatovali da je njihova uloga potcjenjena, što će se negativno odraziti na kvalitet i konkurentnost nacionalnih visokoškolskih sistema u zajedničkom evropskom univerzitetskom prostoru. Na zaključnom okruglom stolu jednoglasno je usvojen dokument o ulozi biblioteka u evaluacijama i akreditacijama univerziteta, koji je dobio oznaku "Mariborska deklaracija". Dokument će biti upućen upravama univerziteta i nadležnim ministarstvima u regiji.S U O R G A N I Z A T O R

ARRS


S P O N Z O R I


Sinfonika


HP


BALETSKA  PREDSTAVA

Grk Zorbaza učesnike konferencije

u srijedu u 19:00

M. Theodorakis / L. Massine:

GRK ZORBA


 
e-mail © 2006 IZUM e-mail