Konferenca COBISS 2006
SlovenskiBosanskiHOMEProgramProg. Committee
 
Konferencija COBISS 2006
"Uloga biblioteka u obezbjeđivanju transparentnosti bibliografskih pokazatelja naučne, stručne i pedagoške uspješnosti u visokoškolskim i istraživačkim organizacijama"

Utorak, 28. novembar
18.00   Registracija učesnika
Dobrodošlica prispjelim učesnicima
19.00   Sjednica Međunarodnog programskog odbora
20.00   Potpisivanje Sporazuma o uključivanju biblioteka iz Bugarske u slobodni protok bibliografskih zapisa u mreži COBISS.Net

Srijeda, 29. novembar
           9.00  Registracija učesnika
         10.00  Početak konferencije
10.00-10.15   mr. Tomaž Seljak (direktor IZUM-a)
pozdrav u ime organizatora
10.15-10.30   dr. Jure Zupan (ministar za visoko školstvo, nauku i tehnologiju)
Na putu u zajednički evropski visokoškolski prostor
10.30-11.15   dr. Franci Demšar (direktor ARRS)
Transparentnost istraživačke djelatnosti u Sloveniji
11.15-11.30   Diskusija
11.30-12.00   Odmor za kafu
Značaj biblioteka u evaluacijama i akreditacijama univerziteta
12.00-12.40   dr. Beverly P. Lynch (UCLA, USA)
Značaj biblioteka u evaluacijama i akreditacijama univerziteta u SAD
12.40-13.00   dr. Bogomir Mihevc (Univerzitet u Ljubljani)
Pristup evaluaciji na Univerzitetu u Ljubljani
13.00-13.20   dr. Franc Mali, mr. Janez Jug (Univerzitet u Ljubljani)
Otvorena pitanja i dileme kvalitativnih i kvantitativnih ocjenjivanja u nauci
13.20-13.40   dr. Pero Šipka (Univerzitet u Novom Sadu)
Upotreba citatnih informacija nacionalnog i regionalnog nivoa u evaluaciji naučnog učinka
13.40-14.00   Diskusija
14.00-15.30   Ručak
Panel COBISS.Net: Programi razvojne pomoći Jugoistočnoj Evropi za informacijsku infrastrukturu nauke, obrazovanja i kulture
15.30-17.30   Moderator: dr. József Györkös (IZUM)
  - dr. Milica Uvalić (Univerzitet u Perugi) - Razvojni prioriteti u JIE
  - Tania Friederichs (Evropska komisija, Generalni direktorat za istraživanja) -
  Transparentnost istraživanja kao podrška odličnosti kod povećanja učešća u OP7
  - Klaus Körner (Evropska komisija, Generalni direktorat za obrazovanje i kulturu)
  - Deirdre Lennan (Evropska fondacija za osposobljavanje, Odjeljenje za Tempus)
  - Pavel Gospodinov (UNDP Bugarska)
  - Sreten Ugričić (Narodna biblioteka Srbije)
  - predstavnici nadležnih ministarstava iz država u mreži COBISS.Net
19.00-21.00  SNG Maribor: baletska predstava "Grk Zorba"
21.00   Prijem za učesnike konferencije

Četvrtak, 30. novembar
Stanje visokoškolskog bibliotekarstva u regiji
9.00-9.15   Slovenija (mr. Franci Pivec, dr. Melita Ambrožič, mr. Vlasta Stavbar, dr. Matjaž Žaucer)
9.15-9.30   Albanija (dr. Margarita Ifti)
9.30-9.45   Bugarska (dr. Ivanka Yankova)
9.45-10.00   Bosna i Hercegovina (dr. Ismet Ovčina, Nevenka Hajdarović)
10.00-10.15   Crna Gora (mr. Bosiljka Cicmil-Vuković)
10.15-10.30   Hrvatska (dr. Tatjana Aparac-Jelušić, dr. Srečko Jelušić)
10.30-10.45   Makedonija (Borko Zafirovski)
10.45-11.00   Srbija (Bogoljub Mazić)
11.00-11.30   Odmor za kafu
Obezbjeđivanje kvaliteta i povezivanje podataka u sistemu COBISS
11.30-11.50   dr. Marta Seljak (IZUM)
Izvođenje odredbi Pravilnika o izdavanju dozvole za uzajamnu katalogizaciju
11.50-12.10   mr. Zoran Krstulović (NUK)
Kataloška pravila i obezbjeđivanje kvaliteta bibliografskih podataka
12.10-12.30   mr. Dragotin Kardoš (Univerzitet u Ljubljani)
Iskustva u verifikaciji razvrstavanja bibliografskih jedinica istraživača prema tipologiji
12.30-12.50   Matjaž Zalokar (IZUM)
Razvoj općeg rječnika predmetnih odrednica COBISS.SI
12.50-13.10   Lidija Curk, mr. Gordana Budimir, mr. Tomaž Seljak, dr. Maksimiljan Gerkeš (IZUM)
Povezivanje sistema: SICRIS - COBISS.SI - Web of Science
13.10-13.30   dr. Sigrid Reinitzer
Diskusija i zaključak konferencije
13.30-15.00   Ručak
Okrugli sto
15.00-17.00   Uloga biblioteka u evaluacijama i akreditacijama univerziteta
Organizatori: Podunavska rektorska konferencija i IZUM
Uvodni govor: prof. dr. Ivan Rozman, rektor Univerziteta u Mariboru
i predsjednik Podunavske rektorske konferencije

Učesnici: Predstavnici univerziteta i zainteresovani predstavnici univerzitetskih biblioteka

 
Simultano prevođenje
Obezbjeđeno je simultano prevođenje na slovenski, engleski i srpski/hrvatski/bosanski jezik.

 
 
e-mail © 2006 IZUM e-mail