COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Boktober2020

675 Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK)

Polje vsebuje vrstilec, ki je dodeljen enoti v skladu s shemo Univerzalne decimalne klasifkacije z oznako izdaje.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
675Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK)r
aVrstilecnr
bSkupina*nr
cVrstilec za iskanje*nr
sStatistika*nr
uUDK za lokalne kataloge*nr
vIzdajanr
zJezik izdajenr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

675a Vrstilec

Vrstilec iz tabel Univerzalne decimalne klasifikacije.

675b Skupina*

V podpolje vnesemo skrajšani vrstilec UDK, ki je namenjen za razvrščanje v izpisih bibliografij in za druge lokalne potrebe. Priporočena je uporaba lokalnega šifranta.

Če je v zapis vnesenih več skupin vrstilcev UDK, se zapis v standardnih bibliografijah razvrsti pod prvo skupino.

675c Vrstilec za iskanje*

V podpolje vnesemo vrstilec UDK, ki je namenjen iskanju in razvrščanju po vsebini v COBIB-u in lokalnih bazah podatkov. Vnos v podpolje je podprt z globalnim šifrantom, ki je enoten za vse vrste gradiva (gl. Dodatek G). Podpolje je obvezno.

675s Statistika*

V podpolje vnesemo skrajšani vrstilec UDK za potrebe različnih statistik. Priporočena je uporaba lokalnega šifranta.

675u UDK za lokalne kataloge*

V podpolje vnesemo vrstilec UDK za druge lokalne potrebe. Priporočena je uporaba lokalnega šifranta.

675v Izdaja

Identifikacija izdaje tabel, iz katerih je vzet vrstilec v podpolju a.

675z Jezik izdaje

Koda jezika izdaje tabel, iz katerih je vzet vrstilec v podpolju a.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

V podpolje a se vnese vrstilec iz tabel UDK, ki jih uporablja katalogizacijska ustanova. Tabele UDK so izdane v različnih jezikovnih različicah, od katerih je vsaka od časa do časa predelana/revidirana in objavljena kot nova izdaja. Vsaka objavljena izdaja tabel UDK je izpeljana iz Mednarodne standardne referenčne zbirke vrstilcev UDCMRF (Universal Decimal Classification Master Reference File).

Ker nekatere knjižnice katalogizirajo gradivo pred vsebinsko obdelavo, je v podpolju 675c možna začasna uporaba kode "fik". Pri vsebinski obdelavi je potrebno fiktivno kodo nadomestiti z ustreznim vrstilcem za iskanje.

Do leta 1992 sta se za potrebe izpisa publikacije Bulletin Scientifique uporabljali tudi podpolji 675x in 675y.

PRIMERI

 1. 675⊔⊔a633.13-155(410) "18" v4 zeng
  (Vrstilec, oblikovan po 4. angleški izdaji tablic UDK, za delo z naslovom Machinery for harvesting oats in Great Britain in the 19th century.)
 2. 675⊔⊔a681.3.04.071.8:025.3:05:07 v4 zeng
  (Vrstilec za delo z naslovom Data elements essential to the interchange of serials records.)
 3. *

  675⊔⊔a929Demšar F. b929 c929 vUDCMRF 2006
  (Besede pišemo neposredno za vrstilci UDK, brez presledka. Pri osebnih imenih dodamo še prvo črko imena.)
 4. *

  675⊔⊔a025.3/.5:004.738.5 b02 c02 vUDCMRF 2011
  (Podpolje 675b je namenjeno za razvrščanje v bibliografijah in ga ni obvezno vnašati.)
 5. *

  675⊔⊔a821.163.6-93-32(0.034.2) b821.163.6 c821.163.6-93 s82 vUDCMRF12
  (Vrstilec v podpolju 675a je bil določen na osnovi 4. elektronske izdaje tabel Univerzalne decimalne klasifikacije UDCMRF12, zato vpišemo v podpolje 675v kodo "UDCMRF12".)
 6. *

  675⊔⊔a929Vidali V. b929 c929 s929 vUDCMRF12
  675⊔⊔a329.15(450):929Vidali V. c329 vUDCMRF12
  (UDK za delo z naslovom Vittorio Vidali: življenje tržaškega komunista v obdobju 1916-1956. V prvem polju 675 v podpoljih a in c navedemo UDK, ki je glede na vsebino knjige primaren. Podpolji 675b in 675s navadno navajamo v zapisu samo enkrat.)