COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bseptember2003

020 Številka v nacionalni bibliografiji

Polje vsebuje številko, ki jo nacionalna bibliografska ustanova dodeli bibliografski enoti v nacionalni bibliografiji, in oznako za državo te ustanove.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
020Številka v nacionalni bibliografijir
aKoda državenr
bŠtevilkanr
zNapačna številkar

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

020a Koda države

Država nacionalne bibliografije.

020b Številka

Številka, ki jo dodeli nacionalna bibliografska ustanova.

020z Napačna številka

Številka, ki je napačno dodeljena bibliografski enoti v bibliografiji (gl. primer 2).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Številko v nacionalni bibliografiji vnesemo v podpolje b v enaki obliki, kot jo je dodelila ustanova, vključno s presledki, vezaji in drugimi ločili. V podpolje a vnesemo kodo države po standardu ISO 3166.

Napačno številko lahko vnesemo v podpolje z. Če poznamo samo napačno številko, izpolnimo samo podpolji a in z.

V sistemu COBISS.SI polje izpolnjuje samo Narodna in univerzitetna knjižnica. V podpolju a se uporablja koda "SI" – Slovenija, v podpolju b pa kode iz lokalnega šifranta Narodne in univerzitetne knjižnice.

PRIMERI

 1. 020⊔⊔aAU b67-6
  (Številka v avstralski nacionalni bibliografiji.)
 2. 020⊔⊔aCA bCM73-6722XF
  020⊔⊔aCA zCM78-6722XF
  (Pravilna in napačna številka v kanadski bibliografiji.)
 3. 020⊔⊔aDD b83,A16,0553
  020⊔⊔aDD b82,N46,0092
  (Zapis za enoto v "Deutsche Bibliographie" vsebuje ponovljeno polje 020, ker se je enota v bibliografiji pojavila dvakrat; prva verzija zapisa je bil CIP zapis. Čeprav je zapis z dvema poljema 020 le dopolnjen CIP zapis, vključuje tudi prejšnjo številko, ker v ustanovi katalogizirajo na tak način.)
 4. 020⊔⊔aGB bB81-15605
  (Številka iz "British National Bibliography".)
 5. *

  020⊔⊔aSI bM1998K1
  (Številka iz slovenske bibliografije knjig.)