Конференција COBISS (19 - 20 ноември 2014)

По привемениот прекин, Институтот за информациски науки во Марибор (ИЗУМ) продолжи со успешна организација на традиционалните меѓународни конференции COBISS. Конференцијата COBISS 2014 се одвиваше на 19 и 20 ноември 2014 година во Конгресниот центар Хабакук во Марибор, нудејќи бројни интересни теми. Интересни предавачи претставија мноштво атрактивни предизвици.

По углед на претходните конференции, ударните теми и овој пат беа на првиот ден од програмата, додека вториот ден беше наменет за конкретни содржински технолошки теми. Слајдовите од скоро сите трудови се на располагање на интернет страницата на конференцијата.

На конференцијата непосредно учествуваа околу 250 надворешни учесници од повеќе од десет држави. Конференцијата, исто така, даде прилика за меѓусебно запознавање, обновување на стручните и личните познанства, како и на размена на искуствата. Не заборавивме ниту на традиционалните вечерни средби.

Давор Шоштарич,
директор

Историјат

 
 

ОРГАНИЗАТОР
IZUM
Elsevier
Lancom
OCLC
ProQuest
Thomson Reuters

Програма на конференцијата

програма.пдф

19.11.

Среда

 • Регистрација на учесниците

 • Почеток на конференцијата со поздравни говори и културна програма

 • Бану Неупане (УНЕСКО): Улогата на УНЕСКО во ширењето на контекстот на општество на знаење

 • Маршал Бриндинг (Library Technology Guides, САД): За услугите Discovery service

 • Пауза

 • Гордон Дансајер (ОК): За воспоставувањето на универзалната библиографска контрола

 • Биргит Марија Херцер (Универзитетска библиотека Грац): RDA – Resource Description and Access (опис на изворите и пристап): како да ги совладате измените

 • Ручек

 • Миран Петек и Роберт Веховец (ИЗУМ): COBISS/OPAC како Discovery Service

 • Примож Јужнич (Универзитет во Љубљана): Значењето на уредените библиографии за следење и вреднување на научно-истражувачката дејност

 • Алеш Клемен (Градска библиотека Љубљана): Предизвици при воведување на е-книги во општите библиотеки

 • Матеја Дрновшек (Основно училиште Поље):
  ?@#$//^&? Каков COBISS, библиотекарко?

 • Пауза

 • Вечерен прием

20.11.

Четврток

 • Регистрација на учесниците

 • Поздравни говори

 • Извештаи на националните центри COBISS

 • Пауза

 • Перо Шобот (ИЗУМ): Миграција на националните COBISS.Net системи на инфраструктурата на ИЗУМ

 • Матјаж Крагељ (НУК): Прва итерација на опфаќање на словенечкиот домен .si - предизвици, стапици и пречки

 • Домен Шетар (ИЗУМ): Контрола на услугите на ИЗУМ со системот Nagios

 • Пауза

 • Давор Брачко и Боштјан Батич (ИЗУМ): mCOBISS

 • Тања Туршек (ИЗУМ): Е-книги и COBISS

 • Дејан Валх (ИЗУМ): IPv6 – од зборови до дела

 • Ручек

Презентации

Фото-галерија

Контакт

За државјаните на Македонија не е потребна виза за кратотраен престој, доколку патуваат со биометриски пасош кој важи најмалку три месеци по влегувањето во Република Словенија.

Официјални информации: www.mzz.gov.si/en/travel_and_visa_information/visa_information/general_information/

IZUM

Institut informacijskih znanosti, Maribor, Slovenija

 • Телефон: +386 2 2520 331
 • Телефакс: +386 2 2520 336