Konferenca COBISS (19-20 nëntor 2014)

Pas ndërprerjes së përkohshme, Instituti i Shkencave të Informacionit në Maribor (IZUM) me sukses ka vazhduar organizimin e konferencës tradicionale ndërkombëtare COBISS. Konferenca COBISS 2014, është mbajtur më dt. 19 dhe 20 nëntor, në Qendrën e Kongreseve Habakuk në Maribor dhe ka ofruar tema interesante. Lektorët kanë hedhur një tufë sfidash atraktive.

Sikurse në konferencën e kaluar, edhe kësaj radhe temat e spikatura janë prezantuar ditën e parë, ndërsa në ditën e dytë janë prezantuar tema konkrete me përmbajtje teknologjike. Slajdet e shumicës së prezantimeve janë të disponueshëm në këtë faqe elektronike.

Në konferencë ishin të pranishëm rreth 250 pjesmarrës të jashtëm nga më shumë se dhjetë shtete. Gjatë konferencës kishte mundësi të shumta për njohje të ndërsjella, ripërtëritje të njohurive profesionale dhe personale, si dhe shkëmbim të përvojave. Nuk kishim harruar as në takimin tradicional të mbrëmjes.

Davor Šoštarič,
Drejtor

Historia

 
 

ORGANIZATOR
IZUM
Elsevier
Lancom
OCLC
ProQuest
Thomson Reuters

Programi i konferencës

programi.pdf

19.11.

E mërkurë

 • Regjistrimi i pjesëmarrësve

 • Hapja e konferencës me fjalën përshëndetëse dhe programin kulturor

 • Bhanu Neupane (UNESCO): Roli i UNESCO-s në përmirësimin e mëtejshëm të konceptit për shoqëritë e dijeve

 • Marshall Breeding (Library Technology Guides, SHBA): Rreth mjeteve për gjetjen e informacionit (»discovery services« ): mundësitë e tanishme dhe trendet e së ardhmes

 • Pushim

 • Gordon Dunsire (Mbretëria e Bashkuar): Krijimi i kontrollit universal bibliografik

 • Birgit Maria Hörzer (Biblioteka Universitare e Gracit): RDA – Resource Description and Access (përshkrimi i burimeve dhe akcesi): si të menaxhosh ndryshimet

 • Dreka

 • Miran Petek dhe Robert Vehovec (IZUM): COBISS/OPAC si Discovery Service

 • Primož Južnič (Universiteti i Lubjanës): Rëndësia e bibliografive të organizuara mirë në monitorimin dhe vlerësimin e punës shkencore dhe kërkimore

 • Aleš Klemen (Biblioteka e qytetit, Lubjanë): Sfidat për futjen e librave elektronikë në bibliotekat publike

 • Mateja Drnovšek (Shkolla fillore Polje):
  ?@#$//^&? Çfarë është COBISS, bibliotekare?

 • Pushim

 • Darka e pritjes

20.11.

E enjte

 • Regjistrimi i pjesmarrësve

 • Fjala e mirëseardhjes

 • Raportet e qendrave kombëtare COBISS

 • Pushim

 • Pero Šobot (IZUM): Migrimi i sistemeve kombëtare COBISS.Net në infrastrukturën e IZUM-it

 • Matjaž Kragelj (Biblioteka Kombëtare dhe Universitare): Iteracioni i parë për të arritur domenin slloven .si – sfidat, kurthet dhe pengesat SLO

 • Domen Šetar (IZUM): Nagios për monitorimin e sistemeve dhe shërbimeve të IZUM-it

 • Pushim

 • Davor Bračko dhe Boštjan Batič (IZUM): mCOBISS

 • Tanja Turšek (IZUM): E-librat dhe COBISS-i

 • Dejan Valh (IZUM): IPv6 – nga faza përgatitore në veprim

 • Dreka

Prezantimet

Galeria

KONTAKTI

Shtetasit shqiptarë nuk kanë nevojë për vizë afatshkurtër, nëse udhëtojnë me pasaportë biometrike, që është e vlefshme të paktën tre muaj pas hyrjes në Republikën e Sllovenisë.

Informacionet zyrtare: www.mzz.gov.si/en/travel_and_visa_information/visa_information/general_information/

IZUM

Instituti i Shkencave të Informacionit, Maribor, Sllovenia

 • Telefon: +386 2 2520 331
 • Faks: +386 2 2520 336