КОНФЕРЕНЦИЯ COBISS (19 - 20 ноември 2014)

След временното прекъсване през 2013 г., Институтът за информационни науки в Марибор (IZUM) продължи с успешното организиране на традиционните международни конференции COBISS. Конференцията COBISS 2014 се проведе на 19 и 20 ноември 2014 г. в Конгресния център Хабакук в гр. Марибор и на нея бяха представени интересни теми. Презентиращите отправиха предизвикателства с много атрактивни изяви.

Както и на предишните конференции, и на тази през първия ден бяха засегнати теми, които даваха общи насоки, докато на втория ден бяха представени конкретни и специфични технологични теми. Презентациите на почти всички участници са на разположение на тази интернет страницата.

Във форума участваха около 250 участници от над десет страни. По време на конференцията имаше много възможности за взаимно опознаване, за подновяване на професионални и лични познанства и обмяна на опит. Не бе забравена и традиционната среща-вечеря.

Давор Шоштарич,
директор

История

 
 

Организатор
IZUM
Elsevier
Lancom
OCLC
ProQuest
Thomson Reuters

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

програма.пдф

19.11.

Сряда

 • Регистрация

 • Откриване на конференцията с поздравителни адреси и културна програма

 • Бану Неупане (ЮНЕСКО): Ролята на ЮНЕСКО за разширяване на контекста „общество на знанието”

 • Маршал Бридинг (Library Technology Guides, САЩ): За услугата Discovery services

 • Кафе - пауза

 • Гордън Дансайер (Великобритания): Изграждане на универсалния библиографски контрол

 • Биргит Мария Хьорцер (Университетска библиотека, Грац): RDA – Resource Description and Access (описание на ресурси и достъп): как да се справим с промените

 • Обяд

 • Миран Петек и Роберт Веховец (ИЗУМ): COBISS/OPAC като Discovery Service

 • Примож Южнич (Университета в Любляна): Значение на добре изготвените библиографии за наблюдение и оценка на научно-изследователската дейност

 • Алеш Клемен (Градска библиотека Любляна): Предизвикателства при включване на електронните книги в публичните библиотеки

 • Матея Дърновшек (Основно училище Поле):
  ?@#$//^&? Какъв COBISS, библиотекарю?

 • Кафе - пауза

 • Коктейл

20.11.

Четвъртък

 • Регистрация

 • Откриване

 • Съобщения на Националните центрове COBISS

 • Кафе - пауза

 • Перо Шобот (ИЗУМ): Миграция на националните системи в COBISS.Net към инфраструктурата на ИЗУМ

 • Матяж Крагел (Национална и университетска библиотека, Словения): Първа итерация след придобиването на словенския домейн .si - предизвикателства, уловки и препятствия

 • Домен Шетар (ИЗУМ): Nagios за мониторинг на системите и услугите на ИЗУМ

 • Кафе - пауза

 • Давор Брачко и Боштян Батич (ИЗУМ): mCOBISS

 • Таня Туршек (ИЗУМ): E-книги и COBISS

 • Деян Валх (ИЗУМ): IPv6 – от думи към действия

 • Обяд

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Фотогалерия

КОНТАКТ

През тази година отново ще подпомогнем нашите партньори от мрежата COBISS.Net със съфинансиране на разходите за транспорт и настаняване за определен брой участници. Координатор на тези дейности е Националният център COBISS, който отговаря за подробностите свързани с регистриране, избор и организиране на превоз и настаняване. Моля, по всички организационни въпроси да се обръщате към служител на НЦК.

Индивидуални участници на конференцията COBISS 2014, които искат да участват извън определената квота, чиито разходи съфинансира ИЗУМ, трябва да попълнят заявлението, което ще намерят по-долу. Няма такси за регистрация!

IZUM

Institut informacijskih znanosti

 • Телефон: +386 2 2520 331
 • Факс: +386 2 2520 336