Konferenca COBISS 2005
EnglishHOMEprogramgostjeprog.odbor
 
9.–10. november 2005


L O K A C I J A

Kongresni center
  Habakuk
Lokacija


K O N T A K T I

Franci PIVEC
e-mail franci.pivec@izum.si
+386 2 2520 353


P O V E Z A V E

IZUM
COBISS.Net
COBISS.SI

Z G O D O V I N A

Konferenca COBISS:

Programski odbor

Dr. Sigrid REINITZER   (Avstrija) – predsednica
e-mail sigrid.reinitzer@uni-graz.at

Dr. Bo¾idar MATIĘ   (Bosna in Hercegovina) – podpredsednik
e-mail bmatic@anubih.ba

Dr. Josip STIPANOV   (Hrva¹ka)
e-mail jstipanov@nsk.hr

Sreten UGRIČIĘ   (Srbija in Črna gora)
e-mail sugricic@nbs.bg.ac.yu

Dr. Ismet OVČINA   (Bosna in Hercegovina)
e-mail nubbih@nub.ba

Borko ZAFIROVSKI   (Makedonija)
e-mail zafirovski@nubsk.edu.mk

In¾. Alojz ANDROVIČ   (Slova¹ka)
e-mail androvic@ulib.sk

Mag. Zoran KRSTULOVIČ   (Slovenija)
e-mail zoran.krstulovic@nuk.uni-lj.si

Mag. Toma¾ SELJAK   (Slovenija) – direktor IZUM
e-mail seljak.tomaz@izum.si

Mag. Franci PIVEC   (Slovenija) – organizacijski odbor
e-mail franci.pivec@izum.si

 
e-mail © 2005 IZUM e-mail