Konferenca COBISS 2005
EnglishHOMEprogramgostjeprog.odbor
 
9.–10. november 2005


L O K A C I J A

Kongresni center
  Habakuk
Lokacija


K O N T A K T I

Franci PIVEC
e-mail franci.pivec@izum.si
+386 2 2520 353


P O V E Z A V E

IZUM
COBISS.Net
COBISS.SI

Z G O D O V I N A

Konferenca COBISS:

Konferenca COBISS 2005
"Stanje in problemi avtomatizacije knji´┐Żnic v dr´┐Żavah CEI – Konkuren´┐Żnost knji´┐Żnic v informacijski dru´┐Żbi"
je uspe´┐Żno zaklju´┐Żena!

Konferenca COBISS 2005 Konferenca COBISS 2005 je za nami. Od 317 udele´┐Żencev iz 12 dr´┐Żav ter dveh mednarodnih organizacij – SEP (Srednje evropska pobuda) in UNESCO – jih je pri´┐Żlo kar 124 iz tujine. Med udele´┐Żenci je bilo 15 vodij nacionalnih ali univerzitetnih knji´┐Żnic. Poslu´┐Żali smo 24 referentov in 20 razpravljavcev.

Iz podanih predlogov na konferenci in stali´┐Ż´┐Ż Mednarodnega programskega odbora povzemamo zamisel, da bi SEP postal trajnej´┐Żi okvir zasnove prihodnjih konferenc COBISS. Po ocenah s konference je sodelovanje in povezovanje knji´┐Żni´┐Żnih sistemov v Srednji Evropi s ciljem pospe´┐Żene avtomatizacije nujna vmesna stopnja, da bi se lahko v bli´┐Żnji prihodnosti pribli´┐Żali in vklju´┐Żili v projekte digitalne knji´┐Żnice EU. Pregled avtomatiziranosti knji´┐Żnic v dr´┐Żavah SEP je pokazal ´┐Żirok razpon od zelo razvitih do povsem za´┐Żetnih stopenj, kar pa je odli´┐Żna prilo´┐Żnost za izmenjavo pozitivnih izku´┐Żenj. Pri tem udele´┐Żenci pripisujejo zelo pomembno vlogo IZUM-u, ki je s COBISS-om ´┐Że dolgo vrsto let prisoten v mnogih dr´┐Żavah SEP in si je pridobil ugled in zaupanje s strokovno odli´┐Żnostjo in neprofitno usmerjenostjo. Tudi konference COBISS so ´┐Żiroko sprejeta prilo´┐Żnost za mednarodno izmenjavo strokovnih izku´┐Żenj na podro´┐Żju avtomatizacije knji´┐Żnic. Zato ne presene´┐Żajo predlogi z razli´┐Żnih strani, da bi IZUM tudi formalno postal referen´┐Żni center za avtomatizacijo knji´┐Żnic v Srednji Evropi z nalogo, da analizira razmere in predlaga re´┐Żitve ter poskrbi za strokovno usposabljanje in organiziranje strokovnih sre´┐Żanj na tem podro´┐Żju.

Konferenca COBISS 2005 je ´┐Że enkrat potrdila, da je lahko kakovosten le odprt knji´┐Żni´┐Żni sistem, ki se u´┐Żinkovito povezuje na regionalni in globalni ravni. To pa je vgrajeno v samo zasnovo COBISS-a in mre´┐Że COBISS.Net, zato bomo ostali zvesti tej usmeritvi tudi na prihodnji konferenci, ki jo na´┐Żrtujemo od 7. do 9. novembra 2006.S O O R G A N I Z A T O R J A

CEINET


MINISTRSTVO ZA VISOKO ęOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO


S P O N Z O R J A


Sinfonika


HP


O K R O G L A    M I Z A

Accessing and Disseminating Scientific
Information in South Eastern Europe

Friday, 11 November,
from 8.30 to 15.00
(Invited participants only)

Organised by

the UNESCO Regional Bureau for Science in Europe

with support from

INASP and COBISS


K O N C E R T

za udeleżence konference
v sredo ob 19:00

skupina PULZ


 
e-mail © 2005 IZUM e-mail