Program izobraževanja 2019

Program izobraževanja 2019 COBISS 4 © IZUM, januar 2019 I. Uvod Izobraževanje uporabnikov je nepogrešljiva sestavina razvoja vsakega informacijskega sistema, zato temu v IZUM-u posvečamo veliko pozornost. Ob klasičnih tečajih, ki so predstavljeni v tem programu, organiziramo tudi predstavitve novosti in nudimo spletno učenje za COBISS+. Velik del izobraževalne dejavnosti IZUM-a se nanaša na izobraževanje knjižničarjev, zlasti tistih, ki sodelujejo v sistemu vzajemne katalogizacije in izgrajujejo baze podatkov sistema COBISS.SI . Izobraževanje za vzajemno katalogizacijo izvajata Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) in Institut informacijskih znanosti (IZUM), tečaji pa se dopolnjujejo. Začetnikom v sistemu COBISS.SI je namenjen tečaj Uporaba programske opreme COBISS3 / Prevzemanje zapisov in zaloga . Tečaj traja 2 dni, udeleženci pa na tečaju spoznajo: • osnovna navodila za delo s programsko opremo COBISS3, • osnove iskanja in prevzemanja zapisov iz vzajemne baze v lokalno bazo podatkov s programsko opremo COBISS3, • format COMARC/H, • osnove za delo s programsko opremo COBISS3/Zaloga. Tečaji potekajo v prostorih IZUM-a v Mariboru na Prešernovi 17. Število udeležencev na posameznem tečaju je praviloma omejeno na 14. Enodnevni tečaji potekajo od 9.00 do 16.30, večdnevni tečaji pa prvi dan od 9.00 do 16.30, vse naslednje dni pa od 8.00 do 15.30. Zaradi zagotovitve minimalnega števila udeležencev priporočamo prijavo najmanj 7 dni pred napovedanim začetkom. Najkasneje 5 dni pred začetkom bodo kandidati obveščeni, ali bo tečaj izveden ali ne. Če bo tečaj odpovedan zaradi premajhnega števila prijav (manj kot 8 udeležencev), bo kandidatom po elektronski pošti ponujena možnost prijave na naslednji termin. Udeležba na tečaju je kandidatu zagotovljena šele, ko knjižnica pošlje naročilnico zanj ali ko je poravnan znesek kotizacije. Zaradi omejenega števila udeležencev na tečaju je pomembno, da je to storjeno čim prej. Znesek kotizacije je treba nakazati na IZUM-ov podračun št. 01100-6030346958, odprt pri UJP Slovenska Bistrica. Po opravljenem tečaju si lahko udeleženci sami natisnejo potrdila o udeležbi na tečaju. Za klasični tečaj velja, da ga je udeleženec opravil, če je prisostvoval celotnemu tečaju. Potrdila se generirajo nekaj dni po zaključku tečaja (odložena so na portalu Izobraževanje na povezavi Klasični tečaji/Moji dogodki ), obenem pa se v centralni register uporabnikov (v osebne mape tečajnikov) programsko vpišejo ustrezna pooblastila za delo v sistemu COBISS.SI. Ko so pooblastila dodeljena, jih na uporabniško ime v posamezni knjižnici prenese skrbnik lokalnih aplikacij. Pri podeljevanju pooblastil za lokalne aplikacije COBISS3 zadošča, da se tečaja udeleži en sodelavec iz knjižnice. Z opravljenim tečajem postane odgovoren za posamezno lokalno aplikacijo, knjižnica oziroma odgovorna oseba v knjižnici pa s tem dobi pravico in odgovornost za dodeljevanje ustreznih pooblastil tudi drugim sodelavcem. Seveda je pri tem treba poskrbeti za ustrezno usposabljanje z internim izobraževanjem. Če sodelavec, ki se je udeležil tečaja in je odgovoren za posamezno lokalno aplikacijo, ni več zaposlen v knjižnici, je treba v IZUM sporočiti ime druge osebe, ki bo v prihodnje odgovorna za aplikacijo.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5