PROGRAM_IZOBRAZEVANJA_2019

COBISS Program izobraževanja 2019 © IZUM, maj 2019 3 KAZALO I. Uvod 4 II. Spletno učenje za COBISS+ 6 III. Izobraževanje in usposabljanje za vzajemno katalogizacijo 7 IV. Izobraževanje za lokalne aplikacije COBISS3 12 V. Pregled uporabljenih kratic 12 VI. Opis tečajev 13 1. Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – začetni tečaj 13 2. Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – ažuriranje CONOR 14 3. Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – nadaljevalni tečaj 15 4. Osnove obdelave gradiva za bibliografije raziskovalcev 16 5. Vrednotenje in vprašanja iz prakse pri vodenju bibliografij v sistemu COBISS.SI 17 6. COBISS3/Katalogizacija in format COMARC – dopolnitve in novosti 18 7. Uporaba programske opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga 19 8. Uporaba programske opreme COBISS3/Zaloga – serijske publikacije 20 9. Uporaba programske opreme za inventuro 21 10. Uporaba programske opreme COBISS3/Nabava – monografske publikacije 22 11. Uporaba programske opreme COBISS3/Serijske publikacije – nabava 23 12. Uporaba programske opreme COBISS3/Izposoja 24 13. Delavnica COBISS3/Izposoja 25 14. Uporaba programske opreme COBISS3/Medknjižnična izposoja 26 15. Delavnica COBISS3/Nabava – osnovni postopki in COBISS3/Elektronski viri 27 16. Uporaba orodja za izvoz podatkov (izpisi in statistike) 28 17. Delavnica COBISS3/Izpisi (splošno, iskanje, priprava razvrstitev) 29 18. Šolske knjižnice – obnovitvena delavnica COBISS3/Zaloga 30 VII. Dodatek A: Seznam tečajev 2018 – pogoji za udeležbo na tečajih in pridobitev pooblastil 31

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5