PROGRAM_IZOBRAZEVANJA_2018

COBISS Program izobraževanja 2018 © IZUM, september 2018 3 KAZALO I. Uvod 4 II. Spletno učenje 6 III. Izobraževanje in usposabljanje za vzajemno katalogizacijo 7 IV. Izobraževanje za lokalne aplikacije COBISS3 12 V. Pregled uporabljenih kratic 12 VI. Opis tečajev 13 1. Uporaba baz podatkov servisa EBSCOhost (EIFL Direct) 13 2. Uporaba servisa Web of Science 14 3. Uporaba servisa Scopus 15 4. Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – začetni tečaj 16 5. Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – ažuriranje CONOR 17 6. Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – nadaljevalni tečaj 18 7. Osnove obdelave gradiva za bibliografije raziskovalcev 19 8. Vrednotenje in vprašanja iz prakse pri vodenju bibliografij v sistemu COBISS.SI 20 9. COBISS3/Katalogizacija in format COMARC – dopolnitve in novosti 21 10. Šolske knjižnice – prevzemanje zapisov in zaloga 22 11. Šolske knjižnice – izposoja 23 12. Uporaba programske opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga 24 13. Uporaba programske opreme COBISS3/Zaloga – serijske publikacije 25 14. Uporaba programske opreme za inventuro 26 15. Uporaba programske opreme COBISS3/Nabava – monografske publikacije 27 16. Uporaba programske opreme COBISS3/Serijske publikacije – nabava 28 17. Uporaba programske opreme COBISS3/Izposoja 29 18. Delavnica COBISS3/Izposoja 30 19. Uporaba programske opreme COBISS3/Medknjižnična izposoja 31 20. Delavnica COBISS3/Nabava – osnovni postopki in COBISS3/Elektronski viri 32 21. Uporaba orodja za izvoz podatkov (izpisi in statistike) 33 22. Delavnica COBISS3/Izpisi (splošno, iskanje, priprava razvrstitev) 34 VII. Dodatek A: Seznam tečajev 2018 – pogoji za udeležbo na tečajih in pridobitev pooblastil 35

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5