COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2006

830 Splošna katalogizatorjeva opomba

Polje uporabljamo za biografske, zgodovinske ali druge podatke o zapisu.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
830Splošna katalogizatorjeva opombar
aBesedilo opombenr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

830a Besedilo opombe

V podpolje vnesemo besedilo opombe.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

V polje lahko vnesemo delovne opombe o virih podatkov, vprašljivih podatkih, uporabljenih pravilih, razlogih za izbiro določenih podatkov itd.

PRIMERI

  1. 830⊔⊔aWill need to be amended once last volume arrives
  2. *

    830⊔⊔aImena redigovana za projekt NKLI
  3. *

    830⊔⊔aZapis za Serbicu