COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2020

503 Formalna podznačnica*

Polje 503 se uporablja za vnos formalne podznačnice, ki označuje vrsto uradne publikacije (npr. ustava).

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
503Formalna podznačnica*nr
aFormalna podznačnicanr
bFormalna podznačnica**nr
jLetonr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Indikator pomembnosti
0Formalna podznačnica ni pomembna
1Formalna podznačnica je pomembna
2Ni definiran

OPIS PODPOLJ

503a Formalna podznačnica

V podpolje se vnaša generični izraz, ki označuje vrsto uradne publikacije (npr.: Zakoni itd., Ustava).

503b Formalna podznačnica**

Podpolje se je uporabljalo do aprila 1996 za vnos formalne podznačnice, ki označuje vrsto uradne publikacije (npr. ustava).

503j Leto

Podpolje se uporablja za vnos leta, ki podrobneje opredeljuje formalno podznačnico oz. značnico.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Prvi del formalne značnice, to je naziv političnoteritorialne enote, se vnaša v polje 710.

SORODNA POLJA

500ENOTNI NASLOV

PRIMERI

 1. *

  2000⊔aZakon o obligacijskih razmerjih es stvarnim kazalom f[stvarno kazalo sestavil Janez Toplišek]
  5031⊔aZakoni itd.
  71001aSlovenija
 2. *

  2000⊔aUstava Republike Slovenije
  5031⊔aUstava j1991
  71001aSlovenija
 3. *

  2000⊔aPredpisi o sodnih in upravnih taksah s taksno tarifo aTarifa za storitve pravne pomoči
  5031⊔aZakoni itd.
  71001aSlovenija c1941-1991
  (Publikacija vsebuje več zakonov iste političnoteritorialne enote. Naslovi so navedeni na naslovni strani.)
 4. *

  2000⊔aZakon o gasilstvu
  327100Vsebuje tudi: aZakon o varstvu pred požarom
  423012000⊔ aZakon o varstvu pred požarom 15031⊔Zakoni itd. 171001 aSlovenija
  5031⊔aZakoni itd.
  71001aSlovenija
  (Publikacija vsebuje več zakonov iste političnoteritorialne enote. Na naslovni strani je naveden samo naslov prvega dela, drugo delo je prikrito.)