COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2006

454 Izvirnik (pri prevodu)

Polje uporabljamo za povezavo opisovanega kontinuiranega vira, ki je prevod, z izvirnikom.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
454Izvirnik (pri prevodu)r
aStvarni/ključni naslovnr
xISSNnr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Ni definiran
2Izpis opombe
0Opomba se ne izpiše
1Opomba se izpiše

Če je vrednost drugega indikatorja nastavljena na "1" – Opomba se izpiše, bo ta opomba sestavljena iz uvodne fraze "Prevod dela:", naslova in ISSN-ja, če ta obstaja.

OPIS PODPOLJ

454a Stvarni/ključni naslov

Naslov kontinuiranega vira.

454x ISSN

ISSN kontinuiranega vira.

SORODNA POLJA

453PREVOD ALI IZDAJA V DRUGEM JEZIKU
Polje uporabljamo za vzpostavitev obratne povezave kot polje 454.

PRIMERI

 1. *

  2001⊔aMoj mikro
  205⊔⊔aSrbskohrv. izd
  454⊔0x0352-4833 (KT=Moj mikro (Slovenska izd.))
  (Opisovana publikacija je prevod, izvirna publikacija je podana v polju 454.)
 2. *

  2001⊔aAutomatic Welding
  454⊔1x0005-111X (KT=Avtomatičeskaja svarka (Kiev))
 3. *

  2001⊔aSlovenian economic mirror iSocial development
  205⊔⊔a[Engl. ed.]
  454⊔1a1580-6162 (KT=Ekonomsko ogledalo. Socialni razvoj)
 4. * COBISS.net

  2001⊔aSurvey Serbia & Montenegro e[ǂa ǂrecord of facts and information quarterly]
  454⊔1x1451-4761 (KT=Pregled Srbija i Crna Gora)