COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2006

318 Opomba o postopku

Polje vsebuje podatke o varovanju in zdravljenju gradiva. Uporablja se predvsem za starejše monografske publikacije (antikvarno gradivo).

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
318Opomba o postopkur
aPostopeknr
bIdentifikacija postopkar
cDatum postopkar
dČasovni razpon postopkar
eMožnost za izvedbo postopkar
fOdobritevr
hPristojnostr
iMetoda postopkar
jKraj postopkar
kIzvajalec postopkar
lStatusr
nObseg postopkar
oVrsta enoter
pInterna opombar
rJavna opombar
0Signatura, na katero se nanaša vsebina polja*nr
5Ustanova, na katero se nanaša vsebina poljanr
9Inventarna številka, na katero se nanaša vsebina polja*nr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

318a Postopek

Opis postopka.

318b Identifikacija postopka

Šifra ali oznaka, namenjena identifikaciji določenega postopka, lahko tudi v povezavi s časom izvedbe postopka, npr. šifra projekta.

318c Datum postopka

Datum postopka v formatu ISO (leto, lahko tudi mesec in dan).

318d Časovni razpon postopka

Podpolje uporabimo, kadar časa ne moremo izraziti v obliki datuma, npr.: ob koncu študijskega leta, vsakih pet let (gl. primer 7).

318e Možnost za izvedbo postopka

Podpolje uporabimo, kadar je čas izvedbe postopka vezan na nenapovedljiv dogodek, npr. ob prejemu gradiva (gl. primera 3, 6).

318f Odobritev

Besedilo ali navedba pravila, predpisa itd., ki vpliva na postopek (gl. primer 4).

318h Pristojnost

Ime osebe, ustanove ali delovnega mesta v okviru ustanove, odgovornega za postopek (gl. primer 7).

318i Metoda postopka

Metoda izvedbe postopka (gl. primer 6).

318j Kraj postopka

Lokacija izvedbe postopka (gl. primer 8).

318k Izvajalec postopka

Ime osebe ali organizacije, ki izvaja postopek (gl. primera 4, 8).

318l Status

Stanje opisovanega izvoda pred ali po izvedbi postopka (gl. primere 1, 2, 4).

318n Obseg postopka

Podpolje uporabimo, kadar se postopek nanaša samo na del enote (gl. primer 5).

318o Vrsta enote

Podpolje uporabimo, kadar se postopek nanaša samo na del enote (gl. primer 5).

318p Interna opomba

Opomba o postopku, namenjena katalogizatorjem.

318r Javna opomba

Opomba o postopku, namenjena uporabnikom (gl. primer 8).

3180 Signatura, na katero se nanaša vsebina polja*

Če ima ustanova več kot en izvod, vnesemo v podpolje signaturo izvoda, na katerega se nanašajo podatki v polju.

3185 Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja

Ime ustanove v kodirani obliki. Vpišemo številčno oznako knjižnice (siglo).

3189 Inventarna številka, na katero se nanaša vsebina polja*

V podpolje vnesemo inventarno številko izvoda, na katerega se nanašajo podatki v polju, in sicer kot povezavo s podatki o stanju zaloge. Če opisujemo izvod v več delih in imamo več inventarnih številk, jih med seboj ločimo z ločilom ";".

OPOMBE O VSEBINI POLJA

V zapisu je praviloma opisan idealen izvod. Podatki v polju 318 pa se nanašajo samo na izvod, ki ga imamo pred seboj.

SORODNA POLJA

141ANTIKVARNO GRADIVO – ZNAČILNOSTI IZVODA
Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na značilnosti izvoda pri starejših monografskih publikacijah.

PRIMERI

  1. 318⊔⊔aCondition reviewed c19911121 ltext stained, binding intact, water damage 5QL/P18
  2. 318⊔⊔aRepaired c1991 loriginal retained, rebacked 5CA/U-1
  3. 318⊔⊔aReview condition ewhen deposit is complete 5CA/U66
  4. 318⊔⊔aCondition reviewed c19911112 lbinding intact fSCAN kCCM 5Uk
    (Stanje gradiva je v okviru projekta SCAN preveril uslužbenec z začetnicami CCM.)
  5. 318⊔⊔aFumigate n12 oarchives boxes c19861010 5LO/N-1
  6. 318⊔⊔aDispose of efive years after closing file iincinerate 5CaQQCT
  7. 318⊔⊔aReview dEvery five years hArchives Unit 5CaQQCT
  8. 318⊔⊔aExhibit c19980401-19981231 jVictoria & Albert Museum kJStC rThis item is on loan to the Victoria and Albert Museum until the end of the year 5CaQQCT