COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bseptember2003

130 Mikrooblike – fizični opis

Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na mikrooblike. Polje ponovimo, če v enem bibliografskem zapisu opišemo več mikrooblik.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
130Mikrooblike – fizični opisr
aPosebna oznaka gradivanr
bPolarnostnr
cDimenzijenr
dPomanjšavanr
eNatančna navedba pomanjšavenr
fBarvanr
gFilmska emulzijanr
hGeneracijanr
iFilmska podlaganr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

130a Posebna oznaka gradiva

Vnesemo kodo za posebno oznako gradiva.

aaperturna kartica
bmikrofilmska kaseta (brezkončni trak)
cmikrofilmska kaseta
dkolut mikrofilma
emikrofiš
fkaseta z mikrofišem
gmikrokartica
hodrezek mikrofilma
zdrugo
130b Polarnost

Koda označuje polarnost.

apozitiv
bnegativ
dmešano
uni znano
130c Dimenzije

Koda označuje dimenzije.

a8 mm (mikrofilm)
d16 mm (mikrofilm)
f35 mm (mikrofilm)
g70 mm (mikrofilm)
h105 mm (mikrofilm)
l8 x 13 cm (3 x 5 in) (mikrofiš in mikrokartica)
m11 x 15 cm (4 x 6 in) (mikrofiš in mikrokartica)
o16 x 23 cm (6 x 9 in) (mikrofiš in mikrokartica)
p9 x 19 cm (3 1/4 x 7 3/8 in) (aperturna kartica)
uni znano
zdrugo
130d Pomanjšava

Koda označuje stopnjo pomanjšanja.

amajhna pomanjšava
bobičajna (16x-30x)
cvelika (31x-60x)
dzelo velika (61x-90x)
eizredno velika (91x-)
uni znano
zdrugo
130e Natančna navedba pomanjšave

V podpolje dolžine tri znake vnesemo številčno vrednost, ki označuje povečavo, potrebno za branje mikrooblike. Le-ta je običajno navedena na enoti. Vrednost vnesemo desno poravnano, prazna mesta nadomestimo z ničlami.

130f Barva

Vnesemo kodo za barvo.

aenobarvno
bbarvno
uni znano
vrazlično
130g Filmska emulzija

Koda označuje vrsto filmske emulzije.

asrebrov halogenid
bdiazo
cmehurjasta
uni znano
vmešana emulzija
zdrugo
130h Generacija

Vnesemo kodo za generacijo.

aprva generacija (master)
bmatrica za razmnoževanje
creferenčna kopija
uni znano
vmešane generacije
130i Filmska podlaga

Koda označuje vrsto filmske podlage.

avarnostna podlaga
bni varnostna podlaga (npr. nitratna)
uni znano

PRIMERI

  1. 130⊔⊔ae bb cm db e024 fa ga hc ia
    (Enobarvni mikrofiš z negativno polarnostjo, velikosti 11 x 15 cm, pomanjšan v razmerju 24 : 1. Je na varnostni filmski podlagi, emulzija je srebrov halogenid.)
  2. *

    130⊔⊔ae ba cm dc fa ga hc
    (Enobarvni mikrofiši – pozitivi, velikosti 11 x 15 cm, z veliko pomanjšavo, emulzija je srebrov halogenid.)